Krev novorozence, která může zachránit životy! Stále častěji se mluví o využívání pupečníkové krve a kmenových buněk v ní obsažených pro moderní regenerativní medicínu. Pupečníková krev je krev právě narozeného dítěte, která zůstává v placentě a v pupečníku po přestřižení pupeční šňůry. Podle odborníků je právě ta bohatým zdrojem kmenových buněk. V současné medicíně má velký význam pro léčbu některých závažných onemocnění. 

Pupečníková krev je vzácností od chvíle, kdy se v 90. letech minulého století zjistilo, že obsahuje ve velkém množství kmenové buňky krvetvorby. Právě porod je jedinečnou, neopakovatelnou šancí nelikvidovat ji jako biologický odpad, ale dát prostřednictvím pupečníkové krve nebo tkáně do budoucna šanci vlastnímu dítěti, příbuzným a ostatním lidem ve zdravotní nouzi. Je možné ji použít k léčbě leukémie, lymfomu, srpkovité anémie, talasémie a dalších. Klinické testování dokazuje nezastupitelný přínos pupečníkové krve například při léčbě hypoxicko-ischemické encefalopatie, dětské mozkové obrny, mrtvice nebo třeba poranění míchy.

V roce 2020 byla vůbec porvé v České republice použita vlastní pupečníková krev při léčbě dvouletého chlapce, který byl ve vigilním koma po traumatickém poranění v důledku tonutí. Ačkoli prognóza na uzdravení byla pouze hypotetická, přibližně po třech týdnech od aplikace se chlapec probírá z hlubokého bezvědomí a začíná jeho cesta k uzdravení.

Zajímá vás více?

Zde jsou nejčastější otázky a odpovědi, které vám pomohou v rozhodování, proč je dobré uložit pupečníkovou krev nebo tkáň nejen pro vaše miminko:

Nevím pořádně, k jakému užitku bude pupečníková krev nebo tkáň mému dítěti nebo mně samotné?

Pupečníková krev a tkáň bude pro potřeby vaší rodiny sloužit zejména jako zdroj mladých vitálních buněk pro budoucí využití v regenerativní medicíně. Tyto uložené buňky můžeme nazvat biologickou pojistkou. Buňky jsou vaše vlastní a nikdo jiný k nim přístup mít nebude. V laboratořích jsou buňky pečlivě vyšetřeny a je hodnocena jejich kvalita a bezpečnost. Budete tak mít jistotu, že případná aplikace příjemci neublíží. Potenciál léčby perinatálními tkáněmi v buněčné terapii a regenerativní medicíně se díky intenzivnímu vědeckému bádání každým rokem rozšiřuje. Předpokládá se, že děti, kterým rodiče nechali při narození odebrat a uchovat jejich vlastní perinatální buňky, budou mít v budoucnu lepší přístup k těmto postupům léčby. Podívejte se na jedinečné vlastnosti perinatálních tkání a buněk.

Nebude mě to během porodu obtěžovat? Nehrozí mi nějaká rizika při porodu?

Odběr pupečníkové krve a tkáně je naprosto bezpečný pro matku i dítě. Odběr pupečníkové krve a tkáně pupečníku probíhá až po přestřižení pupeční šňůry. Dítě je v době odběru již od pupečníku odděleno a v péči zdravotnického personálu nebo u maminky na bříšku. Odebíraná krev a tkáň je vlastně biologický materiál, který by skončil jako biologický odpad a byl zlikvidován. Vy si tento cenný materiál můžete nechat uložit s vědomím, že děťátku nic špatného nehrozí. Odběr krve i tkáně trvá několik minut a provádí jej porodní asistentka, případně lékař. Průběh porodu není narušen přítomností další osoby. Mamince dítěte jsou odebrány dvě zkumavky žilní krve, pro kontrolu k vyšetření povinných znaků krví přenosných nemocí.

Co se bude s odebranými tkáněmi po odběru dít? Nehrozí neoprávněné použití?

Veškeré procesy od samotného odběru, transportu, zpracování, dlouhodobého skladování či případného výdeje jsou bedlivě kontrolovány a monitorovány nejen pracovníky Rodinné banky perinatálních a mesenchymálních buněk, ale i Státním ústavem pro kontrolu léčiv. V průběhu procesů probíhá několikastupňová kontrola. Pupečníková krev a tkáň pupečníku jsou uloženy ve speciálních kryoskladech, kde je požadovaná teplota nepřetržitě hlídána v režimu 24/7. Uskladněná krev a/nebo tkáň náleží dítěti a může být vydána pouze na žádost lékaře.

Dá se odebrat pupečníková krev i po/při dotepání pupečníku?

Přestřižení pupeční šňůry za 30-60 sekund po porodu je bezpečné pro dítě a přesto umožní provedení odběru adekvátního množství pupečníkové krve. Při delším dotepání, až třeba 5 minut, objem pupečníkové krve, kterou lze odebrat, rapidně klesá. Důležitost dotepání se přisuzuje zejména u nedonošených dětí. U plně vyvinutých dětí v provedených studiích nebyly rozdíly v hladině feritinu či incidence anémie, pokud byl či nebyl pupečník dotepán.

Na kvalitu tkáně pupečníku nemá dotepání žádný vliv. Tkáň lze odebrat i v případech, kdy si rodička přeje dotepání několik minut.

O době přestřižení pupeční šňůry rozhoduje personál porodnice provádějící vlastní porod a vždy je brán zřetel zejména na zdraví dítěte a rodičky. Množství odebrané pupečníkové krve závisí i na dalších faktorech, jako je tloušťka pupeční šňůry a množství zbylé krve v ní, síla stěn cév, srážlivost krve a řada dalších faktorů.

Lze říci, že na základě doporučení Americké asociace porodníků a gynekologů (ACOG) a Společnosti kanadských porodníků a gynekologů (SOGC), pokud matka netrpí nedostatečným přísunem železa v průběhu těhotenství a je nejméně ve 37. týdnu gravidity, přestřižení pupeční šňůry za 30-60 sekund po porodu je bezpečné pro dítě, a přesto umožní provedení odběru adekvátního množství pupečníkové krve.

Čtěte dále: Kdy je ten správný čas na přestřižení pupeční šňůry?

Je pupečníkovou krev možné odebrat i u císařských řezů?

Při císařském řezu pupečníkovou krev odebrat lze a odběry se provádějí. Vždy však záleží na rozhodnutí lékaře podle konkrétní situace na porodním sále.

Pro které členy rodiny lze pupečníkovou krev ještě použít?

Pokud se nejedná o jednovaječná dvojčata, při použití pupečníkové krve jiného jedince platí pro sourozence podobná pravidla jako při jiné transplantaci. Nejdříve se musí provést testy, které porovnají kompatibilitu dárce a příjemce. Na základě výsledků lékař rozhodne, zda příjemce může přijmout buňky dárce. U přímých příbuzných je vyšší pravděpodobnost, že pupečníková krev bude vhodná.

Lze pupečníkovou krev použít i víckrát?

Pupečníkovou krev lze po rozmrazení použít pouze jedenkrát. Proto je obvykle zamrazena ve dvou dávkách v poměru 1:2, přičemž se tyto dávky dají rozmrazit nezávisle. Při transplantaci pupečníkové krve se podají obě dávky najednou, protože při tomto použití jde o co největší počet kmenových buněk. Přesto už od počátku ukládání pupečníkových krví od 90. let minulého století je pomýšleno na využití pupečníkové krve k buněčné terapii, proto je část pupečníkové krve zamrazena odděleně k tomuto účelu.

Jak se postupuje v případě, že bude třeba využít uloženou pupečníkovou krev?

Je třeba lékaře upozornit, že pacient má uloženu pupečníkovou krev a poskytnout mu protokol o kontrole (obdržíte ho spolu s certifikátem o uložení), kde jsou uvedeny výsledky vyšetření pupečníkové krve a údaje o jejím množství a „bohatosti“. Rozhodnutí o způsobu léčby pacienta je plně v kompetenci jeho ošetřujícího lékaře, který na podkladě výsledků vyšetření může nebo nemusí v konkrétním případě aplikaci pupečníkové krve doporučit. Aplikace pupečníkové krve se způsobem provedení neliší od běžné transfuze a je hrazena ze zdravotního pojištění.

Zůstává pupečníková krev uložena v České republice?

Ano,  pupečníková krev vašeho miminka neopouští hranice České republiky a v případě potřeby může být do několika málo hodin k dispozici.

Jak dlouho si při skladování pupečníková krev zachovává své vlastnosti?

Při správném skladování na neomezenou dobu. Zatím bylo prokázáno, že ani po 30 letech skladování nedochází k degeneraci buněk nebo jejich ztrátám.

Kolik stojí poplatek za odebrání a uložení pupečníkové krve?

Základní cena za odběr a uložení pupečníkové krve činí necelých 20 tis. Kč, poplatek za skladování pak 1600 Kč ročně. Není třeba platit žádné zálohy a platba probíhá až poté, co je tkáň analyzována, zpracována a uložena v kryobance (4-6 týdnů po porodu). V případě nutné likvidace klient nic neplatí. V případě potřeby lze také požádat o rozložení platby do několika splátek.

Ceník najdete zde: ceník za uložení pupečníkové krve a tkáně pupečníku.

Více informací najdete na www.pupecnikovakrev.cz

Foto: Shutterstock

Tagy:
0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account