Stejně jako v loňském roce, tak i letos budou probíhat zápisy do prvních tříd v různých dubnových termínech. Děti se k zápisu většinou těší, rodiče si kladou řadu otázek. Obavy však nejsou na místě. Pro koho jsou zápisy povinné, jak to celé probíhá a jaká kritéria by mělo dítě splňovat?
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku. To platí v případě, že mu není povolen odklad. V praxi to znamená, že zápisy jsou určeny pro všechny děti, které do 1. září oslavily šesté narozeniny. Začátek školní docházky je možné odložit nejdéle do zahájení školního roku v němž dítě dovrší osmý rok.

Co by mělo dítě zvládat, aby bylo přijaté do první třídy a jak je to s odkladem? Důležitá je školní zralost. Tu mohou posoudit již v mateřské školce a v případě pochyb či nejasností lze ponechat konečné rozhodnutí na pedagogicko-psychologické poradně (dále jen PPP).
„Obecně by však mělo porozumět mluvené řeči, dobře se vyjadřovat, splnit jednoduchý úkol (podej mi červenou pastelku, nakresli sluníčko…), orientovat se v okolí, mít logické myšlení, zvládnout alespoň jednoduché počty (kolik prstů ukazuji, kolik teček je na kostce od Člověče, nezlob se, kolik jsi nakreslil koleček apod.). Vidí rozdíly na řádku mezi obrázky, dokáže napodobit psané slovo (tiskacím, zručnější i psacím písmem) a rozliší zvukovou podobu slova, dokreslí chybějící část obrázku, při manipulační činnosti s geometrickými obrazci dokáže sestavit obrázek a slovně doprovodí, čímž prokáže, že má základní grafické a manuální dovednosti,“ vysvětluje Jana Zvonková, ředitelka základní školy Novosedly.
Pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, zákonný zástupce může požádat v době zápisu o odklad. „Žádost by měla být doložena doporučujícím posouzením příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře (praktického lékaře dítěte). Začátek školní docházky je možné odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok,“ dodává Jana.

Zápisy probíhají na všech školách podobně, i když každá má svůj osvědčený systém. „My jsme vyzkoušeli různé experimenty, a nakonec jsme se vrátili ke klasice, kdy ve třídě je pouze učitel a žák. Probíhá to následovně. Rodiče i budoucí žáci se shromáždí v jedné velké třídě, kde si žáci pátého ročníku v kostýmech pohádkových bytostí vezmou na starost přidělenou skupinku a vodí jednotlivě děti do dané třídy. Tam na ně čeká paní učitelka u lavice s obrázky, stavebnicí a pastelkami. Společně si povídají, a přitom pedagog sleduje dítě při jeho činnostech a dělá si poznámky o vyjadřování, schopnostech a podobně,“ popisuje Jana Zvonková.
Mohou rodiče podat přihlášku i do jiné školy, než je spádová oblast, nebo i do více najednou? „Rodiče mohou podat pouze jednu přihlášku v místě trvalého bydliště. Ale pokud rodiče chtějí dát dítě jinam, mohou to zkusit. Je ovšem potřeba počítat s tím, že přednost mají vždy spádové děti,“ uzavírá.

Tagy:
0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account