Ten, kdo už v okamžiku, kdy je zasažen osudovou ranou, dokáže vše vidět pozitivně, je osvícený a je schopen v každé zkušenosti, byť sebebolestivější, nalézt bezprostřední přínos pro svůj vlastní vývoj. Pokud ale někdo je tak daleko, konflikt jeho života se pravděpodobně ani nevyhrotí natolik, že by se dal vyřešit jedině ranou osudu.

Víra hory přenáší a rozšiřuje obzor.

Vysoká citlivost vůči duševním pochodům vyžaduje včas si uvědomit potřeby duše a jednat podle nich.

Zdraví je v první řadě otázkou uvědomění, a to se děje reflexí, která se může odehrát nejrůznějšími procesy. Někomu pomáhá psaní (u dětí to bývá kreslení). Duše přitom hovoří a to člověka přivádí hlouběji a hlouběji k problému. Jestliže se vypořádáme s minulostí, nalezneme perspektivu pro budoucnost. Úkol duše je splněn a člověk může být opět zdráv.

Vzhledem k přelétavosti mysli, která je nám vlastní kromě četby také písemně. Založte si sešit. Na začátku byste měli alespoň na třech řádcích popsat svůj projekt. Můžete také poznamenat, kdy tento projekt vznikl a jaká opatření, jež se ho týkají, jste dosud přijali. V případě dlouhodobé nemoci stačí zapsat velké zákroky (např. operace) a to, na čem jste závislí, případně jaká omezení dodržujete. Pomůže také, když zapíšete hlavní osoby s projektem spojené. Nestyďte se také napsat, co je pro vás každodenní samozřejmostí. Právě to jsou při zpětném pohledu ta nejzajímavější a nejdůležitější zjištění pro úspěšné rozšiřování vědomí.

Uvědomit si bolesti znamená, zbavit se jich.

Každá bolest, každá nemoc, každý úraz má za úkol chránit nás před naším nesprávným jednáním. Všechno, co bolí, nám říká: Změň své jednání. Bolest slouží jako seismograf procesu uvědomování. Vědomí se rozvíjí úměrně s tím, jak dokážeme rozluštit příběh , který se ukrývá v každé bolesti.
Obrázek: bing.com

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account