Mezinárodní den boje za vymýcení otroctví upozorňuje na současné formy otroctví, jako je například obchod s lidmi, sexuální vykořisťování, dětská práce, sňatek z donucení, nebo využívání dětí v armádě.

Otroctví bohužel nesmíme mít spojeno jen s historií. Podle Mezinárodní organizace práce (ILO) je více než 40 milionů lidí na celém světě oběťmi moderního otroctví. Ačkoli moderní otroctví není v právu definováno, je používáno jako zastřešující pojem zahrnující praktiky jako jsou nucené práce, dluhové otroctví, nucené sňatky a obchodování s lidmi. V zásadě se jedná o situace vykořisťování, které člověk nemůže odmítnout nebo opustit kvůli hrozbám, násilí, nátlaku, podvodu nebo zneužití moci.

Více než 150 milionů dětí navíc podléhá dětské práci, což představuje téměř jedno z deseti dětí po celém světě.

Odhaduje se, že v moderním otroctví je 40,3 milionu lidí, z toho 24,9 na nucených pracích a 15,4 milionu na nucených sňatcích. Na 1 000 lidí na světě připadá 5,4 obětí moderního otroctví. 1 ze 4 obětí moderního otroctví jsou děti. Z 24,9 milionu osob uvězněných na nucené práci je 16 milionů lidí vykořisťováno v soukromém sektoru, jako jsou práce v domácnosti, stavebnictví nebo zemědělství; 4,8 milionu lidí v nuceném sexuálním vykořisťování a 4 miliony lidí v nucené práci uložených státními orgány.

Ženy a dívky jsou neúměrně postiženy nucenými pracemi, což představuje 99% obětí v komerčním sexuálním průmyslu a 58% v jiných odvětvích.

Mezinárodní den se pak stává příležitostí, který má za cíl vzdělávat veřejnost v otázkách znepokojení, mobilizovat politickou vůli a zdroje k řešení globálních problémů a oslavovat a posilovat úspěchy lidstva.

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account