Světový den polia (dětské přenosné obrny) je každoročně vyhlašován Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a připomíná hlavní cíl eradikovat/vymýtit poliomyelitidu a dosáhnout tak světa bez obrn vyvolaných polioviry.

Dětská obrna, též dětská přenosná obrna nebo poliomyelitida (lat. poliomyelitis) je virové infekční onemocnění člověka. Původcem je Poliovirus z čeledi Picornaviridae. Přibližně 90 až 95 % infekcí nezpůsobuje žádné symptomy. To ovšem také znamená, že z těchto nakažených se stávají nevědomky přenašeči.

Dalších 5 až 10 % lidí má méně závažné symptomy, jako jsou horečka, bolest hlavy, průjem, strnulost krku a bolesti v horních a dolních končetinách. Tito lidé se většinou navrátí do původního stavu během jednoho až dvou týdnů. U asi 0,5 % případů se objeví svalová slabost ústící v neschopnost pohybu. K tomu může dojít během několika hodin až několika dní.

Tato ochablost nejčastěji zahrnuje dolní končetiny, ale může řidčeji také zahrnovat svaly hlavy, krku a bránice. Část pacientů se plně zotaví. Z těch se svalovou slabostí okolo 2 až 5 % dětí a 15 až 30 % dospělých umírá. Léta po zotavení se může vyskytnout post-polio syndrom, při němž dochází k postupnému rozvoji svalové ochablosti podobné té, kterou osoba prodělala během iniciální infekce.

Po infikování neexistuje žádná specifická léčba, žádný lék. Jediným přenašečem dětské obrny je člověk a onemocnění je tak možné vymýtit.

Vakcína proti obrně byla vynalezena v 50. letech 20. století a v drtivé většině zemí byla nemoc vymýcena. K roku 2020 se divoký virus šířil mezi lidmi pouze v Afghánistánu (53 případů) a Pákistánu (80), což je významný pokles oproti roku 1988, kdy bylo na celém světě 350 000 případů šíření divokého viru.

Jestliže ještě zbývá zbavit se polia v Afganistánu a Pákistánu, kde je situace komplikována bojem s Al-Kaidou v těžko přístupných horských oblastech, není to jen otázka těchto zemí. Nebezpečí zavlečení dětské obrny zpět do Evropy, Ameriky i Afriky je stále v současném globalizovaném světě velmi velké. Stačí jedno letadlo a v něm jedno nakažené dítě a pohroma se může vrátit. Proto není možné polevit v úsilí a program Polio-Plus zůstává nadále hlavním zdravotnickým projektem Rotary a Nadace Rotary.

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account