Dáváte si jednou za čas digitální detox? Opustíte na předem stanovený čas sociální sítě, vypnete telefon i počítač? Cítíte se lépe? Vaše odpověď předpokládám bude znít ne. I přesto, že na čas odložíme telefon z ruky jsme totiž neustále obklopeni elektromagnetickým zářením, které nemůžeme ovlivnit, a které má negativní účinky na naše zdraví. Neočekávám, že podniknete cestu do pouště, kde je takové záření díky eliminaci civilizace minimální, jsou totiž i jiné cesty, jak se bránit proti elektrosmogu, jež nás všechny neustále obklopuje. 

Co je elektrosmog?

Svět je dnes více digitálně propojen než kdykoliv předtím. Náš spánek řídí aplikace, jídlo si objednáváme online a místo tradičních schůzek trávíme pracovní čas u virtuálních sezení obklopeni počítačem, telefonem a vysokorychlostním wifi připojením. Mnohostranné využití moderní techniky není možné bez elektrického proudu. K výrobě a rozvodu elektrické energie byla vyvinuta celá řada zařízení: od elektráren, transformátorových stanic, vedení vysokého a středně vysokého napětí, napájecích kabelů až po elektroinstalaci a elektrospotřebiče v našich domech. 

Co elektrosmog způsobuje?

Neustálé vystavování se elektrosmogu, působí na člověka negativně. Způsobuje mimo jiné nakvalitní spánek, ztrátu vitality, bolesti hlavy, poruchy soustředění, nejen u dětí, šelest v uších, snížení psychické a fyzické odolnosti a vyšší zátěž pro srdeční oběhovou soustavu. Světová zdravotnická organizace WHO hlasifikovala vysokofrekvenční záření jako “potencionálně rakovinotvorné”.

Co je Somavedic a jak funguje?

Somavedic je přístroj, jež harmonizuje prostředí, ve kterém žijeme. Výborné výsledky Somavedicu jsou podložené vynikajícími zkušenostmi z mnoho biorezonančních center a věrohodně je dokumentují také četné případy vzájemné spolupráce s biorezonanční léčbou BICOM, kdy po nasazení Somavedicu v rámci následné léčby došlo vždy k harmonizaci nemocí postižených orgánů. 

Princip fungování Somavedicu vychází z dnes již komplexních poznatků a mnoha let výzkumů, týkajících se především vlastností minerálů a působení jejich konkrétních vibrací na okolní prostředí a lidský organismus. Somavedic je sestaven na principu řízeného uvolňování energie minerálů – jedná se především o polodrahokamy nebo drahokamy v přesném vzájemném rozestavení, které tvoří jádro Somavedicu. 

Jak využít léčivou sílu drahých kamenů v boji s elektrosmogem?

Je známo, že každý konkrétní minerál „vibruje“ na určité frekvenci a má schopnosti tuto vibraci vyzařovat do okolního prostředí a tím ho určitým konkrétním způsobem ovlivňovat. Z tohoto jisté míry vychází léčebné a léčitelské využití drahých kamenů, které se ale obvykle vymezuje jen na použití jednotlivých kamenů. 

Minerály v sobě ve skutečnosti ukrývají nepředstavitelné množství energie, kterou dosud neumíme zcela využít. Ta se za běžných okolností nachází v latentním stavu, takže se samozřejmě zpravidla nijak významně neprojevuje. Frekvenční rozpětí, ve kterém jednotlivé minerály „vibrují“, je vědecky podložené a těchto poznatků je využito pro optimální funkci a nastavení přístrojů Somavedic podle jejich zaměření. Je zjištěno, že pokud konkrétní minerály v určitém přesném rozestavení necháme působit ve společné korelaci, umí tyto vzájemně se podporující vibrace určitým způsobem vyladit okolní prostředí – ať už se jedná o geopatogenní zóny nebo například elektrosmog. Na tomto principu tedy pochází k rušení vlivů těchto vibrací a k nastolení harmonického prostředí pro vás dlouhodobě spokojený a zdravý život. 

Foto: Shutterstock, archiv

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account