Homeopatie je velmi šetrná léčebná metoda, jejímž cílem a posláním je obnovení zdraví, nikoli potlačení symptomů, aniž byla odstraněna příčina nemoci. Homeopatické léky mají schopnost podporovat a posilovat organismus k využití vlastních obranných sil.
Neléčím nemoci, léčím člověka
Zakladatelem homeopatie byl lékař a chemik, a také vizionář, Samuel Hahnemann. Nadšený vědec, kterého vědecké experimenty dovedly k novému pohledu na nemoc a léčbu, k přesvědčení, že energetický systém, vitální síla těla, je sám schopen nemoc vyléčit – za pomoci vhodně zvolených homeopatických léků.
Tyto léky celý svůj život vyvíjel, zkoumal, podrobně popsal jejich léčebné účinky a podrobil je přísným zkouškám účinnosti. Objevil, že potencováním (ředěním výchozí látky) a dynamizací (protřepáváním roztoku) se léčebný účinek homeopatického léku zvyšuje.  
Homeopatický lékař, homeopat, pracuje za pomoci uceleného systému popisu homeopatických léků, ale také pomocí své intuice a vhledu. Cílem této účinné léčby je zvolit takový lék, který koresponduje s tím, co se tělo a mysl snaží naznačit, projevy nemoci se pečlivě zkoumají a vyhodnocují. Součástí léčby je i tzv. homeopatický rozhovor, který homeopatovi poskytne cenné informace o pacientovi, o jeho současných potížích i jejich příčinách. Důležité jsou i zdánlivé maličkosti.
Homeopatie je metoda vhodná i pro domácí léčbu, ale složitější případy patří pouze do rukou zkušeného homeopata
Není bez zajímavosti, že mnoho světových státníků nebo celebrit se léčí pomocí homeopatie. Svého osobního homeopata má například i britská královna Alžběta II. Její kondice je obdivuhodná. Na své zahraniční cesty s sebou vozí homeopatickou lékárničku ve speciálním koženém pouzdru, které údajně obsahuje až 60 druhů homeopatických léků. Její Veličenstvo je také patronkou královské homeopatické kliniky Royal London Homeopathic Hospital.
Homeopatie je velmi komplexní, holistická metoda léčení, založená na individuálním přístupu a respektování jedinečnosti a zvláštností každého pacienta. Pro základní seznámení s touto léčebnou metodou nahlédněte do knihy Přednášky o homeopatické léčbě jednoho z velkých mistrů homeopatie J. T. Kenta. Kniha Amy L. Lansky Homeopatie-medicína 21. století se stala bestsellerem mimo jiné proto, že z vědkyně NASA se Lansky po vyléčení svého syna z vážné nemoci stala úspěšnou homeopatkou.   
Také v České republice pracuje mnoho vynikajících homeopatů, mnozí výsledky své práce popularizují v knihách určených pro širokou veřejnost, jako např. Tomáš Karhan, Jiří Čehovský nebo Hana Váňová.
Podle WHO, Světové zdravotnické organizace, je homeopatie po čínské medicíně druhá nejrozšířenější léčebná metoda na světě.
Foto: Shutterstock
 
 

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account