Jako ženy nás ovlivňuje mnohé. Naše emoce často vyplouvají na povrch a vlastnosti, se kterými se snažíme pracovat, si někdy nevybírají tu nejvhodnější chvíli pro to, aby vypluly na světlo. Přesto, pokud se naučíte z těchto chvil čerpat, poznáte samy sebe velice dobře. Právě ty chvíle, kdy se plně neovládáme, mohou být ty nejcennější. Zamyslete se nad tím, jakou povahu skrývá vaše duše, tělo i mysl a já vám k tomu připíši, co dalšího k vašemu znamení připisují Egypťané podle jejich Bohů. 
 
Toth (nebo také Thovt)
15. srpna – 16. září
Božská podoba Thovta, pána času a nositele vědění lidstva, bývá často zobrazována v podobě lidského těla, s hlavou posvátného ptáka ibise. Je patronem všech písařů, léčitelů a kouzelníků, vynikal důmyslem, vynalézavostí a tvořivostí. Jeho jasnozřivost odhalovala lži, podvody a krádeže.
Tyto ženy jsou mimořádně praktické a schopné, také velice produktivní. Vynikají v plnění svěřených úkolů, jsou pilné, pečlivé a přesné. Chybují jen minimálně, ale podle svého mínění prakticky nikdy. Mají velmi ustálené představy takřka o čemkoli a nemá smysl jim je rozmlouvat. Zvlášť nepříjemné dokážou být, pokud činnost ostatních podléhá chaosu a nepořádku, protože samy mají velký smysl pro řád a pořádek. Navíc mají skvělé pozorovací schopnosti. Je však potřeba, aby si hlídaly svou tendenci být podezíravé, náladové a nedůvěřivé. Jejich zrak každého propíchne a zpytavě zkoumá všechny nepravosti, odchylky a nepřesnosti. Přesto nikdy nezůstávají bez přátel a velkého vlivu. Na ostatní lidi totiž působí tajemně a hloubavě. Zároveň jsou i velice přátelské a obětavé. Skrývají v sobě jakési tajemství řádu bytí, čímž jsou přitažlivé. Tyto ženy špatně snášejí fyzickou, či psychickou zátěž. Při překročení určité meze u nich dochází k vážným zdravotním problémům. Ve společnosti a lásce jsou spíše ostýchavé a bázlivé. Málokdy dávají najevo své city, které ovšem mohou být hluboké a silné. Někdy upadají do opačného extrému, aby neukázaly, jak moc jim na partnerovi záleží, obrňují se jakousi falešnou cudností. Pokud se však tento stud povede prolomit, mohou v nich muži mít milující a oddané ženy i přítelkyně.    
Typické vlastnosti: zdrženlivost, obětavost, přitažlivost
Největší dar: smysl pro řád věcí a schopnost uvést do nich i složité děje
 
Seth
17. září – 20. října
Seth je bohem války, bouře a pouště a pánem kovů. Bůh Horus jej porazil, a proto Seth podle staroegyptské legendy bloudí světem jako vyhnanec, pronásledován úmorným sluncem. Právě jeho vyhnanství ho však povyšuje na boha svobody.
Ženy v tomto znamení bývají často zmateny svými osudy, protože neustále musí řešit otázky svobody a rozhodování, ze kterého mají strach. V jakékoli situaci jsou vždy nejméně dvě možné cesty a oni se domnívají, pokud nepoužívají intuici, že vždy mají nalézt tu správnou cestu, což ve skutečnosti nelze. Bytostně touží po harmonii, duševní pohodě, ale ta se dostaví pouze, pokud poznají sami sebe, a naučí se přijímat plnost přítomného okamžiku. Naopak velmi rozhodnými mohou být v okamžiku, kdy se setkají s nespravedlností. Okamžitě se stávají nekompromisními a neúnavnými bojovnicemi za pravdu. A na své těžce nabyté pravdě trvají. Absolutně nesnášejí jakýkoliv nátlak. Najednou je pryč jakákoliv obava, úzkost či strach. Materiální statky je moc nezajímají, přesto nebývají chudé. Jsou skvělé diplomatky, pokud mají za úkol smířit znepřátelené strany. V každé byť sebehorší situaci dokáží najít kompromisní řešení. Ke svému duševnímu růstu potřebují náklonnost a oddanost milujícího partnera. 
Typické vlastnosti: touha po spravedlnosti a harmonii, váhavost
Největší dar: schopnost proměnit se z bohyně války na patronku míru
 
Osiris
21. října – 25. listopadu
Osiris – pán Nilu  a bůh komunikace – je vládcem podsvětí, přírody a vegetace. Symbolizoval vševidoucí oko, nevyčerpatelnou sílu přírody a fyzickou zdatnost, ale zároveň i temnotu a mystičnost „druhého břehu“. Za manželku měl sestru, bohyni Isis. 
Nositelky tohoto znamení jsou ženy s bystrým uvažováním, inteligentní, aktivní a velmi zvídavé. Vždy je žene potřeba všemu přijít na kloub a nebojí se vynaložit i velké úsilí, aby dosáhly toho, co chtějí. Svými přesně formulovanými dotazy dokáží být i pěkně nepříjemné. Lhát se jim nevyplatí. Chtějí být dokonalé a dokonalé musíte být i jejich okolí. Což je někdy těžké rozdýchat. Jsou velmi náročnými partnerkami, neodpustí vám ani malé selhaní, natož nějakou chybu. Své city dokáží mistrně maskovat (ne vždy vědomě), takže ostatní často neví, co si doopravdy myslí. Pro ostatní se tak někdy stávají záhadnými. Také těžko odhadnete jejich chování, jsou poměrně nevypočitatelné. Stává se, že vás ráno překvapí milým úsměvem, ale už za hodinu na vás kvůli něčemu křičí. Ale právě nevyzpytatelnost činí z těchto žen tak přitažlivé a originální osoby. Navíc se často přiklánějí k mystice. Bývají fyzicky zdatné, dobře snášejí jakoukoliv námahu. Psychika je někdy zradí, avšak to se snaží maskovat. Také je občas přepadávají myšlenkové zkraty a těžko se jim díky tomu vrací k původním myšlenkám. Bývají velmi úspěšné v zaměstnání i praktickém životě. Někdy však zapomínají na to, že ne každý bude tak dokonalý, jako ony. Mají pak sklony k ironickému jednání.
Typické vlastnosti: nevypočitatelné chování, mimořádná bystrost
Největší dar: schopnost poznat svou příležitost a bez váhání se jí chopit
 
Příště nás čeká poslední díl egyptských znamení, kde se zaměříme na sílu posvátného Anubise a složitou Hathor. 🙂
PS: Přečtěte si také článek 

Egyptská astrologie: část druhá. Odhalte, který bůh vám propůjčil své vlastnosti

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account