Autorem citátu je C. G. Jung, slavný lékař a psychoterapeut, který v analytické psychologii dal snům velký prostor a význam. Ale nemusíme absolvovat psychoanalýzu, abychom svým snům porozuměli, výklady základních symbolů mají obvykle obecnou platnost.
Sny je dobré si zapisovat hned po probuzení, dokud je máme živě v paměti, i když tzv. velké sny nám utkví na celý život a pamatujeme si každý jejich detail. Takové sny pro nás obvykle mají mimořádný význam.
Sen je vlastně jeden ze základních projevů našeho duševního, vnitřního světa. Běžné denní vědomí je často příliš ve spěchu, řešíme starosti, práci, děti, rodinu… Proto, když běžné vědomí odpočívá, podvědomí nám symbolickou řečí snů předá důležitý vzkaz.
Frekvence snů se zvyšuje a zdají se nám častěji významné sny, pokud jsme již vstoupili na cestu poznání sebe sama. Tehdy je důležitým prvkem ve snu voda – moře, potůčky, vodopády, protože voda je symbolem pro podvědomé, pro duši.
Kromě těchto, pro náš vnitřní život významných snů, se nám často zdají dynamické sny, které pomáhají uvolňovat naši mysl z přemíry emocí, únavy, stresu nebo strachu. Takový sen je něco jako kompenzační pomůcka, nástroj, kterým se mysl zbavuje napětí. Tento druh snů obvykle okamžitě po probuzení zapomeneme. Je důležité oba druhy snů rozlišovat. V tzv. velkých snech se většinou vyskytují nadčasové, pro různé kultury společné symboly.

Když se nám zdá…
Sen o vodě: Probouzení duše, podvědomí nám posílá vzkaz, že v našem životě započal významný vnitřní posun.
Sen o domě: My sami jsme tím domem, co se děje v domě, děje se v nás, s naší myslí i tělem. Časté a významné jsou sny o točitém schodišti, pokud po něm stoupáme vzhůru, představuje spirituální vývoj.
Sen o cukrárně: Sny o sladkostech představují touhu po citech, které jsou zatím nenaplněné, strádáme nedostatkem citového zájmu někoho druhého nebo se my sami nedokážeme skutečným citům otevřít. Cukrárna ve snu je kompenzace tohoto nedostatku.
Sen o botách: Typický sexuální sen, podvědomě toužíme po milostném aktu, probouzí se sexualita, máme z ní obavy apod. Vždy záleží na charakteru děje.
Sen o autě: Ukazuje, jak zvládáme svůj život, zda riskujeme, jsme opatrní nebo ohleduplní.  Mnohé o nás prozradí barva a typ vozu, jací jsme ve snu řidiči, kudy jedeme.
Sen o požáru: Mysl může být v ohrožení nějakým dlouhodobým napětím. Signalizuje nebezpečí, které nám může hrozit.
Sen o cestě krajinou: Důležité je, jakou krajinou a jak se pohybujeme. Symbolizuje naši cestu životem, překážky, nástrahy a úkoly na ní. Velmi významná je křižovatka nebo propast ve snu.
Sen o penězích: Příznivé je, pokud ve snu peníze najdeme nebo obdržíme. Peníze představují moc, energii.
Sen o hadech: Had představuje psychickou energii. Objeví-li se ve snu symbol hada, znamená to, že se děje něco velmi důležitého. Obzvlášť silným symbolem je had stočený do kruhu, symbol věčného koloběhu energie, nebo had, který svléká svou kůži, symbol významné životní změny.

0 Komentářů

Napište komentář

©2023 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account