360

Mayská astrologie vám může poskytnout hlubší vhled do mnoha oblastí vašeho života. Liší se od klasické astrologie hlavně tím, že není zcela závislá na pohybu planet, přestože i s těmito vlivy do jisté míry počítá. Můžete díky ní lépe poznat sami sebe a plánovat si tak svůj život. Získáte pocit, že žijete s rytmy vesmíru, které daleko přesahují jen její fyzickou formu. Mayská astrologie je opředena velkým tajemstvím, ale i to, co z ní zbylo, může mít pro váš život podstatný smysl. Můžete zjistit vrozené dary a výzvy, které vám byly dány do vínku, ale hlavně vám poskytne možnosti, jak svůj potenciál každý den rozvíjet.

Staří Mayové, Aztékové a Toltékové používali mnoho kalendářů, které byly zaměřeny na různé činnosti, kterými se lidé dříve zabývali. Ať to bylo zemědělství, astronomie nebo duchovní život. Velká úcta k přírodě a k přirozeným rytmům dal vzejít posvátnému kalendáři Tzolkin, který se dalšími kalendáři prolínal v jeden velký tanec. Když jsem se setkal s první knihou, která mne seznámila s tímto úžasným nástrojem, začala nová cesta objevování zázraků života.
Již několik let se zabývám klasickou astrologií, kterou i nadále praktikuji, nicméně kalendář Tzolkin mne učaroval. Mayská astrologie vám může poskytnout vhled do každodenních událostí svou jednoduchostí, která je však výsledkem hlubokých poznatků starých vědoucích.
Co je to třináctidenní?
Na těchto stránkách se budeme věnovat doporučením, které se týkají období, které trvají každých třináct dní. Číslo 13 není u Mayů nešťastným číslem. Naopak je to číslo posvátné, které v sobě nosí hluboké mystérium času. Jak jsem se zmínil, Mayové byli mistři času, a proto znali mnoho kalendářů, ale nejvýznamnější z nich byl právě Tzolkin. Skládá se z 20 denních znamení a 13 čísel, které se točí v každodenním rytmu. Kombinací čísla 20 a 13 vzniká 260 základních typů osobnosti, mezi které patříte i vy. A tak každé třináctidenní má svého „regenta“, které je označeno číslem 1 (např. 1-Muluc). Podle významu tohoto znamení se můžete zaměřit na téma, které toto znamení představuje. Tento kolektivní vliv se dotýká nás všech, a tak nutně nemusíte znát své osobní mayské znamení, přestože je to samozřejmě pro hlubší práci s kalendářem lepší. Každé období má svého ducha, své výzvy i potencionální dary. Znamení, které vládne třináctidenní, ve kterém jste se sami narodili, má na vás hluboký vliv.
Co je to denní znamení?
Vaše denní znamení vám dává po celý život velkou sílu. Pokud ho znáte, můžete v sobě znovuobjevit psychické a jiné dary, o kterých jen tušíte. Není to o tom, že byste přestali být Blíženci nebo Kozorozi, ale vaše možnosti se jen rozšíří a prohloubí. Bude vám mnohem jasnější, proč se chováte tak, jak se chováte. Dostanete do vínku další informace a prostředky, jak kultivovat svůj vrozený potenciál, který je ve své podstatě neopakovatelný. Denní znamení je jedním z klíčových vlivů, který v sobě po celý život nosíte. Je dobré ho znát, protože se pak mnohem snadněji naladíte na svou přirozenost. Je to brána k vám samým.

13 čísel nebes
Dalším výrazným vlivem, které ovlivňují lidskou bytost, je třináct čísel, o kterých tu již byla řeč. Ke každému znamení (glyfu) je přiřazeno jedno číslo z třinácti, a to přináší další specifický rys osudu jedince. Každé číslo přináší určité síly, které můžete ve svém každodenním životě projevit. Jak už naznačuje název nebes, tak s každým číslem bylo spojeno určité božstvo, které vám pomáhalo. Je to něco, jako anděl strážný, který se vám snaží všemožně pomáhat.
9 čísel podsvětí
Další popis vašeho typu osobnosti, který pracuje s tématy, které sídlí hluboko ve vašem podvědomí. Jelikož staří Mayové příliš neoddělovaly špatné od dobrého, ale vynikali v propojování protikladů, je důležité slovo podsvětí vnímat v naprosto jiném kontextu, než na jaký jsme zvyklí. Každé číslo podsvětí skrývá další dary, které však sídlí hluboko v našem nitru a bez předchozího uvědomění nemusí působit vždy pozitivně. Tyto dary můžete objevit hlubokou introspekcí, meditací nebo prací na sobě. Dary nebes můžete aktivovat modlitbou k velkému Duchu, který je všude kolem nás, ale zároveň musíte tyto dary umět náležitě přijmout, s čímž přichází i odpovědnost a konkrétní čin.  

7 základních směrů vašeho denního znamení
Mayská astrologie a šamanismus jdou ruku v ruce. Nemusíte se stát šamany, abyste se mohli kalendářem inspirovat, ale je dobré o této možnosti kalendáře vědět. V každém případě může tato práce nejen prohloubit váš vztah k sobě, přírodě a k bezprostřednímu okolí, ale zároveň může efektivně rozšiřovat vaše vědomí. Už jen uvědomění si základních 7 směrů může mít na váš život silný dopad. Každý směr je spojen s určitým znamením nebo silou, která úzce souvisí s vaším základním typem osobnosti.
Znamení Středu je spojen s vaším srdcem, a je hluboce spojeno s vaším denním znamením. Na západní straně můžete čerpat sílu znamení, které vás podporuje z minulosti. Na východní straně sídlí znamení, ke kterému směřujete v budoucnosti. Když budete stát čelem směrem k východu, tak po pravé straně sídlí znamení Jihu, které ukazuje na vaši mužskou stránku osobnosti. Na severu, po vaši levici vám dává sílu znamení, které je přiřazeno levé straně, tedy ženské stránce charakteru. Nad sebou můžete čerpat sílu čísla nebes a zespoda můžete čerpat sílu čísla podsvětí.
Minimálně tři dny, kdy se máte mít rádi
Jsou minimálně tři dny v měsíci, kdy je dobré být se více zaměřit na vlastní osud, sledovat různé synchronicity, které vám mají ukázat pravdu o tom, jak jste v souladu s vesmírem. Tyto dny se týkají čísla nebes (1-13) a vašeho denního znamení, které se opakuje jednou za 20 dní. Sledujte své pocity, myšlenky a okolnosti okem jaguára. Buďte pozorní, protože v těchto dnech se na vás zaměřuje život sám. Cokoliv tyto dny uděláte, bude mít větší efekt na váš budoucí život. Naplánujte si v těchto dnech něco krásného a minimálně jednu hodinu buďte jen sami se sebou a naslouchejte si. Dovolte si tyto dny udělat něco pro sebe, co vás potěší, protože často to nikdo druhý neudělá. Naučte se tyto tři dny prožívat tím nejlepším možným způsobem a možná se jednoho dne stane, že každý den se stane posvátným.
Jak své znamení zjistit?
Jelikož je dnes na internetu mnoho rozdílných způsobů, jak s mayským kalendářem pracovat, není to v tomto ohledu zrovna jednoduché. Můžete mi napsat a já vám vaše mayské znamení zjistím. Potřebuji k tomu datum, místo a čas vašeho narození. Určující pro mne je, jestli jste se narodili před východem nebo po západu Slunce. Protože pracuji s linií, která počítá nový den po východu Slunce.

Proč je v tom takový zmatek?
Až se někteří budete pídit po hlubších poznatcích, ohledně mayského kalendáře Tzolkin, možná zjistíte, že je tu nespočet různých názvosloví a rozdílných systémů i přístupů. Je to „prales“, kterým budete muset projít, a tak bude prověřeno vaše upřímné srdce. Jeden Aztécký šaman mi řekl, že je v tom zmatek schválně, aby byla hluboká podstata kalendáře dobře ukryta a chráněna před lidmi, kteří by toto poznání chtěli zneužít.
Poselství
Srdce si vždy najde cestu, o tom není pochyb. Naslouchejte mu, pak kalendáři a budete na své cestě podporováni jeho hlubokou a dosud neobjevenou moudrostí. Synchronicity na sebe upozorní a vaše cesta se promění v posvátný tanec záhadných rytmů každodennosti. Každý den bude inspirací a život vás opět začne bavit svou hloubkou i hravostí.
 
Napsal: Robert Policar

Foto: Pinterest

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account