134

Z výsledků dotazníkového šetření, kterého se pro ŽENY s.r.o. zúčastnilo 680 žen, je patrné, že ženy považují své zdraví a zdraví své rodiny za nejdůležitější na světě. Klíčová je pro ně preventivní péče. Přestože téměř 61 % žen hodnotí své zdraví spíše pozitivně, stále si příliš nevěří. Pokud jsme ale zdravé a šťastné uvnitř, odrazí se to i na naší kráse a našem sebevědomí. ŽENY s.r.o. se proto v roce 2018 v rámci svého programu na podporu sebevědomí žen zaměřuje právě na podporu fyzické i psychické stránky zdraví.

 

  Téměř 40 % žen se domnívá, že jejich zdraví není v pořádku
  Ženy nejčastěji považují zdraví a zdraví své rodiny za to nejdůležitější na světě
  Ženy v Plzeňském kraji se cítí zdravější v porovnání s výsledky celé České republiky, prevenci a péči o zdraví ale věnují menší pozornost
  Ženy v Plzeňském kraji jsou méně sebevědomé ve srovnání s hodnocením pro celou Českou republiku
  Odborníci doporučují věnovat péči vlastnímu zdraví a psychické pohodě
  Po úspěšném pražském třetím ročníku setkání „Den, kdy se budu mít ráda“ se koná tato akce na podporu ženského sebevědomí, zdraví a krásy také v Plzni, a to 10. března 2018 v Olympia Plzeň

 
Zdraví je to nejdůležitější, co v životě máme. Tuto skutečnost potvrzuje i průzkum komunity ŽENY s.r.o. 22 % žen, v Plzeňském kraji dokonce 25,3 % respondentek, vnímá zdraví jako to nejdůležitější na světě. Dalších 19 % za klíčové považuje zdraví celé rodiny. Významná skupina žen, tzn. 16 % oslovených, vnímá zdraví jako něco, co si za peníze nekoupíme (viz graf 1).
Přestože řada žen hodnotí péci o své zdraví jako dostačující, často ji vnímá převážně jako preventivní návštěvy u lékaře. Šetření dále potvrdilo, že ženy v Plzeňském kraji se cítí zdravější a dosáhly průměrného hodnocení 6,75 ve škále hodnocení od 1 do 10, které je mírně nad celorepublikovým výsledkem, zároveň ale věnují prevenci a péči o vlastní zdraví menší pozornost, než je tomu u žen v České republice obvyklé.
„Ženy jsou v tomto ohledu zodpovědnější, pravidelně navštěvují preventivní prohlídky, více dbají na zdravý životní styl. Stále to však není dostačující, ať už z důvodu nedostatku času nebo proto, že vlastně nevědí, jak o své zdraví pečovat. Často řeší i pouze fyzickou stránku a zapomínají na své psychické zdraví“, říká MUDr. Karel Bláha, praktický lékař z poradny uLékaře.cz

Co pro Vás zdraví znamená? 
„Jsme-li zdravé a šťastné uvnitř, odrazí se to i na naší kráse, a tudíž na našem sebevědomí. Proto se v roce 2018 zaměříme na dva aspekty tvořící harmonii v nás, a to zdraví a duchovno,“ říká Eva Čejková Vašková, zakladatelka a jednatelka společnosti ŽENY s.r.o. V hodnocení vlastního sebevědomí dosáhly ženy v České republice průměrné známky 6,0 (viz graf 2). Ženy v Plzeňském kraji se samy vnímají méně sebevědomě a v rámci dotazování označily svou průměrnou míru sebevědomí na 5,6.

Jak se hodnotíte v otázce sebevědomí?

Z výsledků průzkumu je patrné, že pouze 12 % chodí pravidelně do přírody a 10 % oslovených žen zdravě jí. Dokonce ještě menší podíl žen uvádí, že pravidelně odpočívá, snaží se nestresovat, naslouchá svému tělu, pravidelně jí, sportuje nebo dokonce medituje (viz graf 3). Přičemž právě stres a únava, nedostatek času na sport a relaxaci nebo zanedbaný vzhled patří mezi faktory, které sebevědomí žen značně snižují.

Co pro své zdraví děláte?

 

Zdroj grafů: ŽENY s.r.o.

DEN, KDY SE BUDU MÍT RÁDA v Plzni
ŽENY s.r.o. na podporu sebevědomí pořádají již tuto sobotu 10.3. 2018 ve 12 hod. v Olympii Plzeň další setkání žen zaměřené na zdraví a duchovno.
Hlavními hosty akce je Jan Kopečný a 3v1. Dále je možné bezplatně využít služeb praktických lékařů, psychologů, dermatologů a plastických chirurgů, nutričních poradců, masérů a terapeutů nebo poradců na zdravý životní styl.
Více informací o akci najdete zde *enzo* nebo na FB 
PROGRAM PLZEŇ
 
 

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account