Začátek školního roku je často očekávanou události v rodinném kalendáři. Někdo se na ní těší, někdo z ní má respekt, jiný strach. Povětšinou ovšem převládají pozitivní emoce – děti se těší do školy na kamarády a nové zážitky a rodiče zase nedočkavě vyhlížejí pravidelný režim, který jim škola dává.

Jak již bylo nastíněno, škola je jedno velké místo střetávání. Přátel, ale i různých názorů, očekávání, vzorců chování, apod. To může vést i ke střetům, zejména v dnešní době, kdy má řada dětí narušený režim nejen prázdninovým volnem, ale i specifickou distanční výukou, kterou si zažili dlouhé období předtím.

Bez ohledu na to, jaká pravidla nebo zásady platí ve vaší škole, je pravděpodobné, že se dříve či později setkáte s nějakým problémem mezi vaším dítkem a jeho spolužákem nebo kamarádem. Bohužel se tyto problémy mohou zdánlivě vynořit z ničeho nic a někdy je těžké je zvládnout. Ale na druhou stranu, i když se konflikt může zdát extrémně obtížný, existuje několik osvědčených strategií a metod, jak se dopracovat k vyřešení.

Běžné školní konflikty lze rozdělit do několika kategorií. Každá z nich má svá specifika:

 1. Konflikt mezi učitelem a žákem
 2. Konflikt mezi učitelem a učitelem
 3. Konflikt mezi učitelem a administrativou
 4. Konflikt mezi učitelem a rodičem
 5. Konflikt mezi učiteli a zaměstnanci
 6. Konflikt mezi studentem a studentem. Právě na tyto konflikty se dnes zaměříme.

Důvody konfliktu mezi studenty

Pochopení některých běžných příčin sporů mezi studenty je zásadním faktorem pro zmírnění konfliktu a předcházení jeho vzniku. Konflikt ve třídě může být vyvolán různými příčinami, od obyčejné nudy, rozmaru, soupeření o známky či lepší sociální postavení nebo případů šikany nebo obtěžování. Když se mladé mysli rozvíjejí, je až příliš snadné, aby emoce zaujaly přední sedadlo, převzaly volant a způsobily špatné chování studentů.

Šikana a obtěžování

Když si představíte studentský konflikt, šikana je pravděpodobně jednou z prvních věcí, která vás napadne. I když jsou šikana a obtěžování nepřijatelným chováním, neexistuje způsob, jak jim zcela zabránit. Navzdory intenzivnímu zaměření na prevenci v posledních letech až 49 % žáků mezi 4. a 12. ročníkem uvedlo, že byli během školní docházky alespoň jednou šikanováni.

Šikana, jakkoli se stává znepokojivě běžnou, je významnou příčinou konfliktů ve školách po celém světě. Zde se doporučuje o ní otevřeně mluvit. Velmi často se stane, že žák se objeví najednou v nějaké nepříjemné situaci a neumí ji ani klasifikovat. Dostane strach se nejen bránit, ale i nahlas o situaci promluvit. Doporučuji tak malou edukaci a otevřenou komunikaci na toto téma.

Velmi přínosnou aktivitu v této oblasti vyvíjí Jan Sláma v rámci svého projektu Nenech to být. Nabízí školám platformu ve které žáci mohou sdílet své strasti. Taková online skřínka důvěry. Druhou velmi skvělou platformou pro děti je Safezona. Jejím cílem je vytvořit bezpečné místo věnující se duševnímu zdraví v online prostoru pro děti. Postupně se tak na jejím webu objevují zpracovaná témata, které trápí děti v dnešní době – Safezóna se zaměřuje na 15 důležitých témat, které děti a dospívající prožívají, jako např. šikana, známky ve škole, kyberšikana, poruchy příjmu potravy. Zároveň platforma nabízí i online podporu v podobě živého chatu vždy od pondělí do pátku od 16 do 21 hodin.

Rozdílné názory ostatních studentů

Pro nás dospělé je běžné, že se s partnerem, kamarádem, kolegou neshodneme. Rozdílnost názorů často bereme jako inspiraci a běžnou součást života. Nabízí nám příležitost naučit se nový pohled a růst jako jednotlivec. U dětí s rozvíjející se myslí se však různé názory mohou příliš rychle stát příčinou konfliktu. Prudké úsudky, urážky a nedostatek porozumění z obou stran mohou přispět ke zraněným citům a rozvíjejícímu se sporu.

Děti mají tendenci přebírat názory svých blízkých, a ještě nemají dostatečně vyvinuté kritické myšlení. Jakýkoliv rozpor je tak pro ně těžší zpracovat. Ukažte jim, že je běžné se neshodnout a pomozte jim tyto jejich první zkušenosti zvládnout. Ať už dialogem nebo vzorovým příkladem, jak situace zvládáte vy.

Soutěž mezi studenty

Konkurence hraje ve školním prostředí obrovskou roli, od sportovních akcí až po výsledky testů. Ať už studenti závodí o nejrychlejší naběhaný kilometr, více bodů ve vybíjené nebo usilují o nejlepší známku v náročném testu nebo úkolu, s konkurencí přichází potenciál ke konfliktu. Soutěživost je zdravá vlastnost, ovšem do té doby, než začne ubližovat nám nebo okolí. Mluvte o cílevědomosti a soutěživosti s vaším dítětem a naučte ho mít hranice.

Rušení ve třídě

Rušení ve třídě může mít mnoho podob. Studenti mohou být hlasití, hluční, často chodí pozdě s cílem upoutat pozornost. Mohou také být přehnaně reaktivní nebo nepřipraveni na hodinu. Všechna tato narušení mohou ve spolužácích vyvolávat frustraci a/ nebo hněv, což vytváří dokonalé podhoubí konfliktu. Zde je velká přidaná hodnota, pokud se dané situace chopí učitel a pomůže žákům zpracovat danou situaci. I když to může být druh pozornosti, o kterou dotyčný student usiluje, je to stále pro celkový kolektiv škodlivé a mělo by to být řešeno co nejdříve.

Způsoby, jak se vypořádat s konfliktem mezi studenty

Zvládání konfliktů je stresující a náročný proces, který vyžaduje empatii a komunikační dovednosti.  Nemějte však strach; nemusíte na to všechno přijít sami. Několik různých strategií vám může pomoci vyřešit konfliktní situace ve třídě vašeho dítka a případně proměnit spory v poučné okamžiky. Je důležité si pamatovat, že cílem řešení konfliktů studentů je pomoci studentům poučit se ze svých činů a zdokonalit se, nikoli je trestat za to, že dělají stále stejné chyby.

Výuka empatie a porozumění

Udělejte si čas a naučte své děti životně důležitým emocionálním dovednostem, jako je empatie a naslouchání. Učte je komunikovat a argumentovat bez strachu, že dostanou trest za rozdílný názor. Zároveň je učte hledat řešení, které bude  uspokojivé nejen pro ně, ale i druhou stranu. Při tom se neobejdou bez návyku spolupracovat.  Toto jsou všechno dovednosti, které jim pomohou orientovat se ve sporech. Pamatujte, že pro mnoho studentů může být škola největším zdrojem mezilidské interakce, kterou mohou mít.

Je snadné zapomenout, že emocionální dovednosti je třeba učit a rozvíjet stejně jako fyzické dovednosti. Stejně jako byste nebyli šokováni, kdyby dítě, které nikdy nesedělo na kole, upadne při své první samostatné jízdě, nemělo by být žádným překvapením, že dítě, které nebylo naučeno být empatické a chápavé tváří v tvář konfliktu nebude schopno tak učinit. Dejte si záležet na zavedení a posílení těchto dovedností, kdykoli jsou relevantní, ať už se jedná jen o vaše děti, nebo kolektiv kolem nich. Příkladem můžete jít i jejich kamarádům.

 

Autorka: JUDr. Diana Lokajíčková

Foto: Shutterstock

Tagy:
3 Komentářů
 1. Lenka Hudečková 1 rokem ago

  těžké je období “slabších” dětí v kolektivu 🙁

 2. Děti dokáží být někdy opravdu hodně zlé, je potřeba s nimi hodně mluvit a vysvětlovat….

 3. renata zborníková 1 rokem ago

  Tohle je věčné trápení. Jen s různými obměnami. Když nespolupracují rodiče, jsou učitelé bez šance.

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account