Každoročně se v Česku nechá při pravidelné gynekologické prevenci vyšetřit pouze 50 % žen. A to přesto, že od roku 1960 má každá žena v rámci zdravotního pojištění hrazen odběr buněk z děložního hrdla – cervikální cytologii. Ta dokáže včas odhalit změny na děložním čípku a zabránit vzniku karcinomu. Díky tomu se od té doby snížil výskyt karcinomu děložního hrdla z 32 na 14 ze 100 000 žen.
Karcinom děložního hrdla je úzce spjat s infekcí HPV (Human Papiloma Virus). Primární prevencí před HPV infekcí je očkování proti HPV, které využívá zhruba 60 % dívek a 25 % chlapců. S HPV se během života setká 70 – 80 % jedinců. Záleží pak na síle vlastní imunity, jak se s infekcí dokáže tělo vyrovnat.
Výsledky cervikální cytologie
Pokud je cytologie zcela v pořádku, je používána zkratka NILM. ASC-US je nejnižší stupeň změny a je mnohdy způsobený jen poševní dysmikrobií bez účasti HPV. Jedná se o morfologické změny buněk, které nepostačují pro definitivní diagnózu a nesmí mezi nimi být buňky zvané koilocyty (buňky změněné HPV infekcí).
Následuje mezistupeň zvaný ASC-H, což jsou buněčné změny, které nemohou vyloučit vyšší stupeň postižení. Zde se kontrola doporučuje po léčbě zánětu nebo v odstupu 6 měsíců.
První přednádorový stupeň změn buněk je označován LSIL. Při tomto nálezu se čeká na vývoj a kontrola je prováděna za 6 měsíců. Zhruba v 8-10 % se nález zhorší do vyššího stupně, přibližně ve 40 % se zlepší – dojde ke zhojení a ve zbylých 50 % bude stejný.
HSIL je těžší stupeň přednádorových změn. Tento nález je vhodné vždy ověřit odběrem vzorku tkáně, po jehož laboratorním prozkoumání se kategorizuje na lehčí CIN 2 a těžší CIN 3 závažnost. Zpravidla dochází u 30 % ke zhojení, ke zhoršení v 15 % a přetrvávání stavu v 55 %. Kontroly se zde provádí již za 3 měsíce.
Jak tělu pomoci při špatné cytologii?
Jak se tělo dokáže vypořádat s HPV infekcí, závisí na síle imunity. O některých faktorech, zejména o kouření, lze tvrdit, že prokazatelně ovlivňují vznik onemocnění a podporují rozvoj HPV infekce. V současné době se vývoj zaměřuje na přírodní prostředky, které by cíleně podpořily imunitu v oblasti děložního hrdla.
Bylo zkoumáno mnoho látek podávaných celkově i lokálně. Poznatky z výzkumů byly využity k vývoji vaginálního gelu, který je používán lokálně a má prokazatelné pozitivní účinky ve smyslu zvýšení procenta normalizace cytologických nálezů a eliminace lidských papilomavirů.
Během půl roku čekání na kontrolní cytologii lze aktivně podpořit lokální imunitu děložního hrdla v lékárně volně dostupným vaginálním gelem  Papilocare® s obsahem 7 účinných složek, jehož pozitivní účinky jsou podloženy klinickými studiemi. Výzkum dokazuje schopnost této lokální léčby zvýšit procento zhojených buněčných změn o 30 %.
K výrobě produktu se využívá nanotechnologií, díky čemuž mají účinné látky vyšší prostupnost do tkání a lepší chemickou stabilitu. Látky se získávají například z houby Outkovky pestré, která je využívána v tradiční čínské medicíně jako pomocná látka k léčbě nádorů a má hojivý účinek na mikroporanění sliznice. Podobně působí další obsažený extrakt z Pupečníku asijského. Silné účinky v podpoře lokální imunity vykazuje beta-glukan. Kromě těchto látek je základem přípravku kyselina hyaluronová, Aloe vera, Zaderah indický a probiotická složka alfa-oligoglukan BioEcolia®.
 
 
 
 
 

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account