105

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. provozuje  vodohospodářskou infrastrukturu hl. m. Prahy. Zabývá se výrobou a distribucí pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod. Zajišťuje výrobu vody pro 1,267 mil. obyvatel hlavního města Prahy a dalších cca 60 tis. obyvatel Středočeského kraje. Provozuje úpravny vody Káraný a Podolí. Vodárna v Podolí je pouze rezervním zdrojem. Z úpravny vody Želivka vodu nakupuje.

   Odpadní vody jsou systémem stok odváděny do čistíren odpadních vod, kde jsou vyčištěny a odcházejí do recipientu, kterým je v Praze řeka Vltava.

Vedle své hlavní činnosti řeší PVK řadu jiných činností, které souvisí s provozem a údržbou vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, jde např. o řešení havárií na vodovodní i kanalizační síti, vodoměry atd. Svým zákazníkům nabízí také řadu služeb, např. průzkum a měření na stokové síti, laboratorní analýzy, realizaci přípojek, vyhledávání skrytých poruch, deratizace, ucpávky a další.

PVK jako společensky odpovědná společnost podporuje řadu projektů společně s Nadačním fondem Veolia. Angažuje se také v ochraně životního prostředí a svoji činnost zaměřuje také na osvětu a vzdělávání.

Zážitková turistika

Komentované prohlídky Muzea pražského vodárenství a výstup na věž Podolské vodárny
 
Muzeum pražského vodárenství
Seznámíte se s historií a zásobováním obyvatel Prahy vodou a nahlédnete do haly filtrů – tzv. Englovy katedrály.
Vodárenská věž
– panoramatický výhled na Prahu z nezvyklého místa, uvidíte najednou Pražský Hrad i Vyšehrad a další dobře viditelné významné objekty

 
 
Jste-li z Prahy, můžete si kvalitu vody zkontrolovat zde: Alium (pvk.cz)
Zdroj titulního obrázku: bing.com

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account