255

Světový den sociální spravedlnosti byl ustanoven OSN v roce 2007 a připomíná, že sociální spravedlnost by měla být základním principem vzájemného mírového a prosperujícího života obyvatel a národů. Tento den se zaměřuje na sociální spravedlnost a jeho hlavní cíle jsou boj a odstranění chudoby, uplatňování a dodržování lidských práv, rovnosti a vzájemného respektování. Základními hodnotami, které tento den připomíná, jsou solidarita a rovnost.

V důsledku nespravedlivého nastavení mezinárodního obchodu se země globálního Jihu potýkají například s nízkými výkupními cenami surovin, nedodržováním pracovních standardů nebo, ničením životního prostředí. Pro tyto země je typická politická nestabilita a značná chudoba.

Pracovníci často nemají pracovní smlouvy, nedostávají zaplacenu ani minimální mzdu, jsou nuceni k neplaceným přesčasům, nemají dostatečné ochranné pomůcky. Odbory, které by prosazovaly jejich zájmy, bývají potlačovány či jsou přímo zakázány. Dle Mezinárodní organizace práce (ILO) je ve světě nuceno k práci více než 215 miliónů dětí. Musí pracovat často celý den, nemohou chodit do školy a nemají čas si hrát. Jednou z reakcí na nerovné nastavení mezinárodního obchodu je rozvoj systému fair trade.

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account