Datum 2. února je každoročně spjato se Světovým dnem mokřadů, který připomíná výročí celosvětové Úmluvy o mokřadech, takzvané Ramsarské úmluvy. Letos jde již o 50. výročí podpisu tohoto dokumentu, jehož signatářem je také ČR.

Ačkoli mají mokřady nezastupitelnou roli v krajině, jejich rozloha se podle odhadů je v průběhu minulého století snížila o více než 64 procent. Mokřady přitom nejen zadržují vodu v krajině a ovlivňují i lokální klima, ale podílejí se i na koloběhu vody v přírodě, jsou zdroji a zásobárnami vody, čistí vodu, jsou centry biodiverzity, poskytují potravu a suroviny pro miliony lidí, jsou využívány pro rybolov, dopravu, turismus a sport a mají význam i z kulturního hlediska. Na poklesu ploch mokřadů se podílí celá řada faktorů, především pak rozvoj zemědělství, velkoplošné odvodňování, budování vodních cest, výstavba infrastruktury, nadměrný odběr nebo znečišťování vody, rozvoj sídel, urbanizace, neudržitelný turismus a fragmentace krajiny.

Na území ČR se aktuálně nachází 14 mokřadů zapsaných na seznam mokřadů mezinárodního významu, celkový počet mokřadů je ale mnohem vyšší. Jejich seznam je součástí databáze mokřadů, která vznikla v rámci projektu Ochrana a udržitelné využívání mokřadů České republiky v roce 2016 a v současné době obsahuje tato databáze 2 069 mokřadů.

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account