Přes 500 milionů žen na světě neumí číst a psát. Vzdělání je přitom jedním z hlavních nástrojů, jak překonat chudobu a změnit svět. Ředitel francouzské pobočky CARE Philippe Lévêque vysvětluje, proč tomu tak je.
 
Negramotnost se týká více žen než mužů. Čím to je?
Celosvětově jsou ženy nejvíce zasaženou skupinou, co se diskriminace spojené s negramotností týče. Dvě třetiny z 758 milionů negramotných osob napříč světem jsou ženy. 76 milionů z těchto žen je mladších 25 let.
Mnoho dívek nemá možnost chodit do školy nebo docházku dokončit. Je to zapříčiněno několika důvody. Jedním z nich je role dívek v rodině, kde se významně podílí na chodu domácnosti: jen úklidem tráví o 40 % více času než chlapci. Je to způsobeno jejich společenským postavením. V mnoha částech světa je vzdělání stále vyhrazeno pouze mužům, protože právě oni budou živiteli rodiny. Roli hrají také vynucené sňatky. Ženy odcházejí od své rodiny k rodině manžela. Vliv má i finanční situace rodiny – pokud je rodina chudá, nemůže si dovolit posílat dcery do školy. Bohužel existuje jen málo podpůrných programů pro negramotné dívky ve věku od 15 do 24 let, které si vzdělání nemohou dovolit. Právě ony jsou systémem nejvíce přehlíženy.
 
Ovlivňuje negramotnost všechny aspekty života žen?
Miliony dívek ve světě neovládají základy čtení a psaní. Obvykle to není na první pohled patrné, ale tento hendikep je vylučuje ze společnosti a činí je závislými na ostatních, což má vážné důsledky pro ně i jejich okolí.
Je to velká nespravedlnost. Zatímco celosvětově úroveň chudoby klesá, gramotnost žen se nezvyšuje a nerovnosti mezi muži a ženami jsou tak výraznější. Pro budoucnost žen je proto nutné, aby se vzdělávaly. Jedině vzdělání jim otevře cestu k soběstačnosti jak sociální, tak finanční, navíc získají sebedůvěru.
 
Jak můžeme ženám pomoci?
V našem programu zvyšování gramotnosti předáváme ženám vědomosti, které jsou nejvíce využitelné v každodenním životě – znalosti majetkových záležitostí, lékařských předpisů, schopnost vyplnit úřední dokument nebo si osvojit trojčlenku pro provádění obchodních počtů. Je to také příležitost udělat alespoň základní sexuální osvětu.
 
Je gramotnost hlavním faktorem pro zajištění rovnosti mezi muži a ženami a dodržování jejich práv?
Přístup ke vzdělání je základním právem žen, které jim zajistí individuální svobodu a pomůže jim se vypořádat s diskriminací, které čelí.
Pokud budou ženy gramotné, mohou snáze rozvíjet svůj talent a nadání a zajistit si tak finanční soběstačnost. Často například znají pouze místní dialekt, a ne oficiální jazyk. Když se tento jazyk naučí, získají přístup k informacím o svých právech a mohou se pak lépe bránit.
A je třeba se dívat ještě dál. Vzdělaná žena je přínosem i pro rodinu. Dítě matky, která umí číst, má o 50 % vyšší šanci, že se dožije více než 5 let.
Gramotnost mění životy lidí po milionech. V konečném důsledku je přínosem pro celou společnost. V zemi, kde všechny děti chodí do školy a kde ženy mají stejný přístup ke vzdělání jako muži, se HDP na obyvatele za 40 let zvýší až o 23 %. Vzdělání je tak prvním krokem k tomu, jak najednou bojovat s chudobou i nerovností.

CARE pomáhá chudým ženám k soběstačnosti.
Bez pomoci dárců by však naše pomoc nebyla možná.
Děkujeme, že jste s námi!

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account