CORONAVIRUS: RESTRICTIONS
V tomto krátkém článku se můžete naučit pár slov a slovních spojení, týkajících se koronaviru. Naučíte se, jak například říci, že někdo “byl v karanténě” nebo “dodržovat opatření”. 
Nejprve si prostudujte jednotlivá slovíčka a větná spojení, potom můžete pokračovat překlady vět. Klíč je umístěn dole pod obrázky. 

   restrictions (omezení)
   follow restrictions (dodržovat omezení)
   apply restrictions to (zavést omezení na)
   restrict movements (omezit pohyb)
   follow protective measures (dodržovat ochranná opatření)
   isolation (izolace, izolovanost)
   isolation ward (infekční oddělení, izolace)
   quarantine (karanténa)
   be in quarantine (být v karanténě)
   be quarantined (být v karanténě)

 

Cvičení: 
Nyní se můžete pokusit přeložit tyto věty, které obsahují výše uvedené výrazy:
1. Přimět lidi, aby dodržovali omezení, je těžší.
2. Vláda zavedla omezení na cestování.
3. John omezil pohyb na 2 týdny po vstupu do UK.
4. Musíme dodržovat ochranná opatření.
5. Izolace je nejrestriktivnější separace.
6. Patrik byl v karanténě, zatímco čekal na výsledek testu. 
7. Pár byl v karanténě.
 
Překlady vět naleznete níže, pod fotografií:
 
Klíč:

1. Getting people to follow restrictions is harder now. 
2. The government applied restrictions to travel.
3. John restricted movements for 2 weeks after entering the UK. 
4. We have to follow protective measures. 
5. Isolation is the most restrictive separation. 
6. Patrick was in quarantine while waiting for a test result. 
7. The couple was quarantined. 
 
Foto: Pixels

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account