1. Vyplňte žádost o zprostředkování zaměstnání a žádost o podporu v nezaměstnanosti.

Ztráta zaměstnání je samozřejmě pro všechny z nás velkou ránou. Je ale potřeba, abyste velmi rychle začali řešit i legislativní záležitosti ve vztahu k Úřadu práce. Pokud jste ukončili zaměstnanecký poměr nebo s vámi byl poměr ze zákonných důvodu ukončen, musíte jako první vyplnit žádost o zprostředkování zaměstnání a žádost o podporu v nezaměstnanosti. Formuláře vyplňujete pouze v případě, že se chcete evidovat na úřadu práce a chcete být zařazeni do evidence uchazečů o zaměstnání. V případě, že ukončujete pracovní poměr u jednoho zaměstnavatele a plynule přecházíte do nového zaměstnání, tak na ÚP nic nahlašovat nemusíte. Veškeré náležitosti vyřizuje mzdová účetní u vašeho nového zaměstnavatele. Tyto online formuláře najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věci. Odkazy najdete v závěrečné části článku.
2. Do evidence Úřadu práce se přihlaste nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení pracovního poměru.
Úřad práce vás do své evidence zařadí dnem doručení vaší žádosti. Abyste však byli do evidence zařazeni ihned následující den po skončení pracovního poměru, doporučujeme všechny žádosti doručit na ÚP do 3 pracovních dnů od ukončení pracovního poměru.
3. Žádosti zasílejte na ÚP v místě vašeho trvalého bydliště.
Způsobů jakým lze veškeré žádosti podat je několik. Můžete využít buď datovou schránku nebo elektronické zaslání – zde si ovšem dejte pozor, protože musíte mít elektronický podpis. Podpisy najdete ve spodních částech interaktivních žádostí. V případě, že elektronický podpis nemáte, stačí žádost zaslat emailem. U této varianty ještě musíte do 5 kalendářních dnů na příslušný ÚP zaslat i originály žádosti. Samozřejmě můžete využít i možnost zaslání originálů poštou nebo osobně na příslušný ÚP. V případě, že by vaše žádost neměla veškeré potřebné náležitosti, budou vás zaměstnanci ÚP informovat.
4. Nárok na podporu v nezaměstnanosti máte v případě, že jste za poslední 2 roky odpracovali alespoň 12 měsíců.
To, že jste tuto povinnost splnili budete na ÚP dokládat následujícími dokumenty, které doporučujeme mít při žádosti připraveny. Jedná se o: potvrzení o zaměstnání, evidenční list důchodového pojištění, potvrzení o průměrném měsíčním výdělku a způsob ukončení zaměstnání. Tzv. „zápočtový list“ nebo-li potvrzení o zaměstnání by vám zaměstnavatel měl vydat během posledního pracovního dne. U evidenčních listů důchodového pojištění a potvrzení o průměrném výdělku se většinou čeká až po vaší poslední mzdě, tak aby byla v dokumentech zohledněna. Pomoci vám může také jednotný formulář: Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti. Pokud vám zaměstnavatel vyplatil odstupné, je vaší povinností tuto skutečnost ÚP také nahlásit. Pro tento případ vyplňujete Potvrzení zaměstnavatele o vyplacení odstupného pro účely poskytování podpory v nezaměstnanosti.
5. Jaká jsou práva uchazeče o zaměstnání?
Jedním z vašich práv je samozřejmě finanční podpora v nezaměstnanosti, pokud splníte stanovené podmínky. Další výhodou je to, že ÚP se vám bude snažit zprostředkovat zaměstnání. V ideálním případě by vám vás přidělený úředník měl být i trochu kariérním poradcem. Dejte si ale pozor na to, že v případě evidence na ÚP delší než rok jste už úřadem trochu nuceni vzít i práci, které nemusí odpovídat vašim představám nebo kvalifikaci.
6. Jaké povinnosti mám naopak já k ÚP?
> Poskytovat součinnost s ÚP – musíte pravidelně docházet na předem stanovené schůzky, projevovat součinnosti při hledání zaměstnání apod.  Informovat pobočku ÚP o svém zdravotním stavu.
> Na žádost pobočky máte také povinnost se podrobit lékařskému vyšetření, pokud žádáte o pracovní rehabilitaci nebo o vytvoření chráněného místa. 
Bez ohledu na výši výdělku musíte ÚP nahlásit veškeré vaše výdělečné činnosti, jako např. práci na DPP, DPČ.
> Osobně nebo písemně musíte pobočce ÚP nahlašovat do 8 kalendářních dnů veškeré změny skutečností, které rozhodují o podpoře v nezaměstnanosti.
> Pokud onemocníte, musíte dodržovat stejný režim, jako při běžné pracovní neschopnosti.
7. Jaká je výše podpory v nezaměstnanosti?
> V prvních 2 měsících máte nárok na 65 % průměrného měsíčního čistého výdělku.
> Další 2 měsíce máte nárok na 50 % průměrného měsíčního čistého výdělku.
> Zbytek vaší evidence vám náleží 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku.
!!Pokud jste však svůj pracovní poměru u zaměstnavatele ukončili sami bez závažnějšího důvodu, máte nárok během celé doby pouze na 45 %!!
V případě, že si nebudete vědět s něčím rady, můžete kontaktovat bezplatnou linku call centra Úřadu práce ČR na čísle: 800 77 99 00. Nebo napište i nám a rádi vám pomůžeme ????
Jsme v tom společně. ????
Žádost o zprostředkování zaměstnání: https://1url.cz/czSaV
Žádost o podporu v nezaměstnanosti: https://1url.cz/6zSak
Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti: https://1url.cz/uzSaT
Kontakty na ÚP: https://1url.cz/CzSaj
Zdroj: www.mpsv.cz
Zdroj fotky: www.freepik.com
0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account