Vítejte v ELEKTRÁRNĚ CHVALETICE

 

 
Výstavba elektrárny začala v roce 1971 na území Manganorudových a kyzových závodů Chvaletice, které právě ukončovaly svou činnost. Toto umístění mělo řadu výhod: minimální zábor zemědělské půdy, blízkost řeky Labe, možnost napojení na vlečku a zajištění práce pro pracovníky v uzavřeném lomu. První blok elektrárny zahájil zkušební provoz v roce 1977 a výstavba skončila v roce 1979. Společně s elektrárnou byla dobudována Labská vodní cesta včetně přístavu ve Chvaleticích a překladiště v Lovosicích s cílem dopravovat palivo severních Čech po vodě.
Elektrárna Chvaletice od svého vzniku v roce 1979 vyrábí ve společném cyklu elektřinu i teplo, což zaručuje maximální efektivitu provozu a šetrnost k životnímu prostředí. V 90. letech začala jako první vypouštět očištěné spaliny přes chladící věže a prošla rozsáhlou denitrifikací. V současné době je součástí skupiny Seven Energy, která elektrárnu ekologizuje tak, aby splnila přísné ekologické podmínky po roce 2020.
Proslulý komín Elektrárny Chvaletice, dominanta i orientační bod východních Čech, lze za dobrého počasí pozorovat i z Pardubic či Hradce Králové. Nejvyšší komín a 4. nejvyšší stavba v ČR může s výškou 300 m konkurovat Eiffelově věži v Paříži.


Areál elektrárny fascinuje milovníky průmyslové architektury a zároveň potrápí fotografy. Rozsáhlý komplex o rozloze odpovídající zhruba polovině pražského letiště lze totiž obtížně obrazově zpracovat (já jsem při prohlídce vláčkem fotila a fotila).
JAK SE VYRÁBÍ ELEKTŘINA A TEPLO?
Uhlí se spaluje v kotli, vzniklé teplo ohřívá vodu a vytváří vodní páru. Zbytkové teplo, které by jinak nebylo využito, vytápí přilehlé domácnosti a podniky. V elektrárně současně vodní pára roztáčí turbíny a napojený generátor vyrábí elektrický proud stejným způsobem jako dynamo jízdního kola. Díky kvalitnímu palivu a ekologickým prvkům se může pochlubit maximálně úsporným provozem bez významnějších vlivů na životní prostředí.
Elektrárna Chvaletice spaluje hnědé uhlí z mosteckých lomů ČSA a Vršany. Jde o kvalitní směs s vysokou výhřevností a nízkým obsahem síry a popela. V minulosti se uhlí dopravovalo za severu Čech po Labi, v roce 1996 však řeku vystřídala železnice a díky tomu vzniklo elektrárně technicky unikátní zařízení na vykládání paliva. V květnu 2018 přešla elektrárna na nový systém dopravy pomocí kontejnerů.
Nový kontejnerový systém dopravy a vykládání uhlí INNOFREIGHT nahradí dosud používané železniční vozy včetně rotačního výklopníku. Posun vozů zajišťuje speciální elektrická lokomotiva. Ta postupně dopravuje kontejnery na vykládací místo, kde je nové vykládací zařízení nabere na vidle, vyzdvihne a vysype do násypky. Uhlí z násypky míří pásovými dopravníky buď přímo do kotelny nebo na skládku.
Elektrárna je mimořádně soběstačná, protože disponuje největší skládkou uhlí v ČR.
NAŠE TECHNOLOGIE
Hlavní výrobní zařízení elektrárny tvoří čtyři bloky.  Součástí každého z nich je kotel a turbína s generátorem střídavého napětí a blokovým transformátorem.
KANCELÁŘE NA OVLÁDÁNÍ ELEKTRÁRNY
Srdcem elektrárny je velín, kde řídí provoz 24 hodin denně operáři za pomocí moderní výpočetní techniky.
STROJOVNA ANEB KONCERT PŘESNÉ A PEČLIVÉ PRÁCE
Hala se strojovnou tvoří jednu z nejmohutnějších součástí elektrárny. Uvnitř jsou čtyři parní kondenzační turbíny s turbogenerátory, v nich probíhá přeměna na elektrickou energii. Aby bylo spalování co nejefektivnější, uhlí se nejprve rozemele na jemný prach a ten shoří ještě před dopadem na zem.
EKOLOGIE ELEKTRÁRNY
Ekologické prvky elektrárny lze shrnout do 4 kategorií: denitrifikace, elektrostatické odlučovače, odsíření a rekultivace. Díky denitrifikaci se již v 90. letech podařilo výrazně snížit emise dusíku. Elektrostatické odlučovače popílku redukují úlet tuhých emisí s účinností až o 99,6%. Technologie odsíření vyvinutá finsko-japonským konsorciem IVO, Itochu a Hitachi snížila emise oxidu siřičitého až o 97%. Odsířené spaliny jsou vypouštěny přes chladící věže, což zajišťuje jejich lepší rozptyl do ovzduší než klasický vývod komínem. Elektrárna Chvaletice byla českým průkopníkem tohoto způsobu, jak odvádět spaliny. Rekultivace navrací přilehlé krajině tvář, kterou měla před dřívější těžbou pyritu. Elektrárna sama aktivně přispívá k této obnově, a to pomocí dodávek stabilizátu.
BEZODPADOVÝ PROVOZ
Výrobní proces vyniká 100% využitím produktů a nulovým odpadem. Elektrárna kromě elektřiny a tepla produkuje strusku, popílek, energosádrovec a stabilizát. Tyto vedlejší produkty se používají při krajinotvorbě či ve stavebnictví.
 
Zdroj: Brožurka Vítejte v Elekrárně Chvaletice rozdávaná na dni otevřených dveří.

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account