Celá staletí stojí na kamenném ostrohu nad soutokem Otavy s Volyňkou ve Strakonicích středověký hrad. Mohutný komplex s gotickou věží Rumpál je dnes národní kulturní památkou a tvoří nezaměnitelnou dominantu Strakonic.
Strakonický hrad vznikl zřejmě ve 13. století. Patřil Bavorům ze Strakonic, kteří již v polovině 13. století darovali část hradu rytířskému řádu johanitů. Strakonice se staly sídlem velkopřevorů řádu, který postupně ovládl celé strakonické panství a od roku 1402 mu patřil celý hrad. Pro město získal řadu privilegií, jež neměly ani Horažďovice, určené původně za správní středisko strakonického panství. Johanité hrad vlastnili až do 20. století.

V jihozápadním nároží druhého nádvoří stojí tzv. Panský dům – původně gotický hradní palác, jenž byl renesančně přestavěn. Palác je chráněn ze západu hradbou s věží zvanou Rumpál ze 13. století. Z viditelná věž se stala symbolem hradu. Své jméno získala po rumpálu, kterým do jejích hlubin spouštěli vězně. V jejím podzemí se nacházela hladomorna. Pokud si budete chtít prohlédnout město shora, můžete vystoupat po šestadevadesáti schodech až na ochoz věže. Působivou siluetu Rumpálu najdete na druhém hradním nádvoří, kde také tvoří majestátní kulisu všech oblíbených akcí, které se zde v průběhu roku odehrávají.

Druhá hradní věž se pyšní neméně poetickým jménem. Hradní páni ji přezdili na Jelenku, protože se v ní odehrávaly hostiny po úspěšných honech. Postavili ji tři sta let po Rumpálu v renesančním slohu. Na přelomu 18. a 19. století byla však nádherná výzdoba Jelenky v rámci stavebních úprav zakryta. Teprve o sto padesát let později byl její strop, renesanční okna a další prvky znovu objeveny.

V hradním paláci a v jižní části hradu jsou dnes umístěny expozice Muzea středního Pootaví, kde si můžete prohlédnout nejcennější exponáty z celého kraje. Při procházce expozicemi se ocitnete v malém a velkém rytířském sále i hradní kapli. Najdete zde expozice věnované pravěku Strakonicka, slavné Strakonické ČZ, nebo výrobě fezů, která Strakonice také proslavila.
 
Rekonstrukce na Strakonickém hradu
V současné době prochází muzeum rozsáhlou nekolikaletou rekonstrukcí. Otevřeny jsou jen některé expozice a věž Rumpál. Rekonstrukce má být dokončena v červenci 2021.

Naprostým unikátem bude nová expozice řádu maltézských rytířů, která vznikla v prostorách bývalé komendy maltézského řádu.

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account