Ľubovňanský hrad je částečně zachovaný hrad na severu Slovenska nad městem Stará Ľubovňa. Stojí na vápencovém kopci s nadmořskou výškou 548 metrů, nad silnicí a levým břehem řeky Poprad v Ľubovnianské kotlině.

Vznik ľubovňanského hradu je kladen do druhé poloviny 13. století, resp. na počátek 14. století. Hrad vznikl jako hraniční strážní hrad, chránící obchodní cesty do Polska.

Nejstarší částí hradu je kruhová věž s mohutnými opěrnými pilíři a přilehlý gotický palác. Obě původní opevněné stavby stojící na nejvyšším bodě skály byly ohrazeny obvodovou zdí a do objektu se vstupovalo branou ve zdi. O něco mladší je palác situovaný východně. Tyto objekty vytvářejí horní hrad s nádvořím. Na budovách se zachovala obvodová zdiva do značné výšky a na gotickém paláci zbytky renesanční atiky i renesančních ostění oken a římsy. Vzhledem k terénu byla další dvě nádvoří řešena terasovitě. Na druhém nádvoří přistavěli k bráně budovu s předbraním a obranu hradu zabezpečovala velká dělová bašta na východě a srdcovitý dělový bastion na západě pod branou. Později zde přistavěli další palác k obvodovému opevnění na východní straně. K objektu na západní straně přistavěli barokní palác (1642) a na terase kapličku. Poslední, třetí nádvoří, je směrováno na jihovýchod před velkou baštou a chrání vstup do areálu s branou z roku 1664, která měla padací most. Na zdech tohoto nádvoří se částečně zachovala atika.

V některých místnostech se dochovaly valené a pruské klenby, v podzemí zůstala zachována mučírna. Mezi zachované části patří í hradní kaplička.

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account