Muzeum Jáchymov

Budova bývalé mincovny situovaná nad radnicí na náměstí významného horního

města vystavená s okázalostí úměrnou jeho významu. Jednopatrový renesanční dům

s věžovitým arkýřem, mázhausem a pravoúhlým dvorem. Budova pochází z let

1534 – 36, v nynější podobě několikrát přestavovaná.

Muzeum zde sídlí od roku 1964, na přelomu 80. a 90.let proběhla rozsáhlá

rekonstrukce celého objektu, jejímž výsledkem je současná podoba.

Památka I. kategorie.

Stálá expozice je věnována dějinám města Jáchymova, ukázka nerostného bohatství

Krušných hor, dolování stříbra s pohyblivým modelem důlní činnosti, v expozici se

rovněž dozvíte o době největšího rozkvětu jáchymovské ražby mincí a renesanční

kultury (knihovna latinské školy ze 16. století, ukázky děl přírodovědce Georgia

Agricoly, pastora Johanna Mathesia a hudebního skladatele Nickla Hermanna, epitafní

obrazy aj.), expozice také popisuje místní průmysl a rozkvět města v éře radonového

lázeňství, je k vidění dobová balneoordinace. Krušnohorský národopis přibližuje těžký

život v drsných klimatických podmínkách hor. Lze vidět i stálou expozici o táborech

politických vězňů při jáchymovských uranových dolech po roce 1950.

Součástí prohlídkové trasy je i rozsáhlé podzemí, v části sklepení je umístěno

lapidárium s fragmenty portálů a ostění zejména z již neexistujícího domu

mincmistra.

Hudlenka
 

 

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account