132

Klášter augustiniánů (Třeboň)

Areál kláštera řeholních kanovníků řádu sv. Augustina v Třeboni založili roku 1367 Petr,

Jošt, Oldřich a Jan z Rožmberka a jejich založení potvrdil pražský arcibiskup.

Původní gotická část, tj. dvoulodní kostel sv. Jiljí a Panny Marie s kaplí sv. Vincence,

dobudovaný po roce 1370, klášterní ambit s polychromovanými žebrovými klenbami

a freskami z počátku 15. století, se dochovaly téměř v původním stavu. Klášterní

budovy ve stylu pozdního barokabyly postaveny roku 1750.

Prohlídky kostela svatého Jiljí a Panny Marie Královny a části kláštera – gotické

křížové chodby s nástěnnými malbami z 15. století a rajské zahrady se studní

provádí pan kostelník každý den mimo neděle v 15.hodin.

Objekt je přístupný pro dětský kočárek a částečně pro vozíčkáře. 

Areál je chráněn jako národní kulturní památka České republiky.

Hudlenka
 

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account