Přírodní rezervace Hamrštejn

Přírodní rezervace Hamrštejn se rozkládá v západní části katastrálního území Machnín,na ostrohu Zámeckého kopce (375 m n. m.) obtékaném Lužickou Nisou a ohraničeném krátkým sedlem s železniční tratí Liberec–Hrádek nad Nisou–Žitava. Na severním, menším vrcholu Zámeckého kopce se nachází zřícenina hradu Hamrštejn. Proti jižnímu výběžku kopce rezervace pokračuje na protilehlém severním svahu až k železniční trati Liberec–Děčín.

Přírodní rezervace byla vyhlášena 20. března 1973 na ploše necelých 28 ha.

Předmětem ochrany je přirozený listnatý a smíšený les s řadou teplomilných hájových druhů. Nejcennější jsou porosty dubohabřin a květnatých bučin s mnoha vzácnými a zákonem chráněnými rostlinnými druhy v podrostu. Součástí rezervace je zřícenina středověkého hradu.
Nejcennější jsou porosty dubohabřin a květnatých bučin s mnoha vzácnými a zákonem chráněnými rostlinnými druhy v podrostu – např. s omějem pestrým, áronem plamatým, lilií zlatohlávkem, zvonkem širolistým nebo udatnou lesní.
 

Zoologicky významná je reliktní fauna měkkýšů. Z obratlovců patří k nejcennějším druhům mlok skvrnitý nebo někteří zástupci avifauny, např. sýček obecný, datel černý, lejsek černohlavý nebo žluva hajní.
0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account