Přírodní rezervace Jedlový důl

Přírodní rezervace Jedlový důl o rozloze 12 ha se nachází v údolí říčky Jedlové mezi Josefodolským a Mariánskohorským hřebenem Jizerských hor.
Nachází se zde ojedinělá mozaika původních lesních porostů smrku, buku a jedle. Údolím protéká potok s mnoha překrásnými peřejemi a vodopády v severní části rezervace.

Kolem vodopádů prochází modrá turistická značka vedoucí z městečka Josefův důl. Přes oblast Jedlového dolu a kolem vodopádů byla vyznačena naučná stezka. Je 2 km dlouhá, vede krásným sevřeným údolím říčky Jedlová. Na 9 zastaveních seznamuje s přírodními hodnotami rezervace – zbytky původních přirozených jedlobukových porostů s významnými rostlinnými a živočišnými druhy, skalními útvary a vodopády.

Potok Jedlová pramení v rašeliništi severně od vrchu Čihadlo (967 m n. m.). Pouhých asi 30 metrů od horní hranice přírodní rezervace se nachází vodopád Jedlová, který je řazen mezi nejatraktivnější turistické cíle v oblasti Jizerských hor. Hlavní svislý stupeň vodopádu je vysoký 5 metrů a za normálních okolností je zde průtok 200 litrů vody za sekundu.

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account