Ženy se sedmičkou v datu narození jsou jedny z nejcitlivějších a nejcitovějších lidí (jinak do této kategorie patří dvojka, šestka a víceré sedmičky). To neznamená, že by ostatní čísla byla necitelná, jde spíše o to, že citlivá čísla jsou emocionálněji laděná, a když se kterékoli z nich nahromadí ve větším počtu, může se z takové ženy vyvinout hotová netykavka. Ustavičně si pak před nimi musíme dávat pozor na jazyk, abychom se jich něčím nedotkli.
Sedmička je dalším ze dvou nejvýrazněji fyzických čísel a ženy se sedmičkou v mřížce mají velkou potřebu aktivně se zapojit do všeho, co dělají. Čím více sedmiček v mřížce, tím větší je její potřeba aktivní účasti a touha po spravedlnosti v každé situaci. Sedmička je daleko společenštější číslo, než čtyřka a ženy se sedmičkou čerpají energii ze společnosti jiných. Navazují kontakty s lidmi ze všech společenských vrstev, jen aby nebyly samy, a obyčejně se jim to daří bez potíží.
Toto číslo dává ženám schopnost vcítit se do problémů druhých, a ať už o tom vědí nebo ne, mají v sobě všechny tyto ženy určité léčitelské schopnosti. Jakoukoli křivdu vůči druhým vnímá osoba se sedmičkami velmi ostře, stejně jako nespravedlnost vůči sobě samé. Je to však především číslo vstřícné, a těžko bychom hledali ženu se sedmičkami, která by byla sobecká, bezohledná nebo neupřímná.
Sedmička je také číslo žen, které si musí všechno v životě vyzkoušet na vlastní kůži a nestojí o to, aby jim někdo určoval pravidla hry. Stačí se jen zmínit, že něco nemohou, a okamžitě půjdou a udělají to. Druhým a někdy i sobě natruc. 🙂

Jedna sedmička v daru narození: společenské ženy se smyslem pro spravedlnost
Ženy s jedinou sedmičkou v mřížce potřebují k životu pohyb a aktivitu, jinak nemají stání a začnou se nudit. O jakou aktivitu půjde, to určují ostatní čísla v mřížce, ale většinou jim postačí ke štěstí, když si budou moci zahrát tenis, případně pravidelně běhat pro zdraví. Pokud mohou jakoukoli aktivitu sdílet s někým dalším, udělá jim to dvojnásobnou radost, protože mají rádi společnost a potrpí si na veselé, bezstarostné kamarády.
Občas jsou schopny velmi rozumných úvah, ale bez čtyřky, která by je vracela zpět na zem, nejsou ženy se sedmičkou příliš praktické. Jsou spíše ostýchavé a introvertní. Humor je pro toto číslo spíše získaná schopnost, než přirozená vlastnost.
Mají velký smysl pro spravedlnost a vzepřou se jakékoli křivdě, ať už je namířena proti nim, někomu, koho mají rády nebo proti kterékoli jiné osobě, a dokonce i zvířeti. Mnohé z nich si vyberou práci, při které mohou nějak pomáhat druhým. I ty, které se rozhodnou psát, malovat nebo skládat hudbu, dokáží na druhé něčím zapůsobit, protože nejenže jsou samy schopny hlubokých citů, ale jsou schopny navodit hluboké city i u jiných.
Všechno v životě si musí vyzkoušet a prožít na vlastní kůži, i když se tím někdy dostávají do střetů, protože jedině tak se dokáží učit. Pouze zevrubnou zkušeností se mohou dopracovat vyšší úrovně poznání a o takové zkušenosti budou usilovat až do konce života.
V lásce jsou díky svým léčitelským schopnostem, které mají ve větší, či menší míře všechny, velmi zaměřené na dotyky. Mají nesmírně rády, když je někdo hladí, ale také jsou samy schopny oněch elektrizujících dotyků, z nichž vám po těle naskočí husí kůže. Jsou to citově reagující vnímavé milenky, ohleduplné a citové.

Dvě nebo tři sedmičky v mřížce: intuitivní ženy, které nezapomínají
Svou tolik potřebnou jistotu čerpají ze zpětné vazby při své neúnavné péči o druhé. Tyto ženy jsou nesmírně senzitivní a mají také sklon k melodramatickému chování. Pokud se dokáží slovně vyjádřit, neopomenou se zmínit o všech případech nepoctivého jednání, s nimiž se ve svém okolí setkaly. Pokud nejsou schopny se vyslovit, zcela se stáhnou a může to trvat velice dlouho, než přijdete na to, co se vlastně stalo. Ne všechny ženy s vícero sedmičkami si berou věci tak osobně, ale i některé z těch nejpozitivnějších si čas od času vezmou do hlavy, že všichni kolem nich proti nim něco mají, a hluboce se jich to dotýká.
Toto číslo dodává ženám mimořádnou intuici a mnohým z nich i výrazné léčitelské schopnosti. Zájem o druhé lidi a citlivost pro jejich problémy má však i svůj rub – i jim se dá lehko ublížit.
Mnohé ženy s vícero sedmičkami jsou mimořádně duchovně založeny, ne však vždycky nutně v náboženském smyslu. Víra se často přiklání spíše k převtělení a spiritismu. Další se živě zajímají o astrologii, numerologii a okultní vědy. Spontánně dávají přednost alternativním způsobům léčení a co nejzdravějšímu způsobu života, mají tedy snahu se co nejvíce přiblížit k přírodě.
Těmto ženám není nic lhostejné, a když vidí, že je někde potřeba pomoci, neřeknou ne. Mnohdy své síly rozdají natolik, že je to zcela vyčerpá.
Ovšem není nutností, aby byla každá sedmička životně zaměřena jen na pomoc druhým. Mnohé se rozhodnou věnovat určitému oboru a svou prací pak žijí, myslí i dýchají. Vše ostatní jde stranou a veškerá jejich energie proudí tímto směrem. Díky tomu dokáží podávat obrovské výkony a lidé kolem jen zírají.
V milostném vztahu se ženy s vícero sedmičkami vznášejí do nadoblačných výšek a vzápětí propadají do nejhlubších propastí. Když se zamilují, bývá to zpravidla až po uši – a navždycky. Jsou naprosto oddané a jednoduše nemohou pochopit, proč by si měli lidé navzájem ubližovat. Pokud se ve vztahu setkají s čímkoli špatným, může to nadlouho poznamenat jejich city a na bolest hned tak nezapomínají.
Mnohé z těchto povah jsou snadno zranitelné, zvlášť pokud se v něčem hodně citově angažovaly. Občas se pak stává, že svou citlivost potlačí a začnou ji skrývat za agresivitu a lidem, o nichž si myslí, že jim ubližovali, začnou oplácet stejnou mincí.
Sedmičky mají i své negativní rysy – ačkoli jsou k přátelům velkorysé a pozorné, neodpustí jim ani sebemenší prohřešek a nikdy nezapomínají.
Pro svou citlivost a vnímavost bývají ženy s více sedmičkami výbornými milenkami. Milují svou vlastní rozkoš, ale zároveň je naplňuje, když mohou rozkoš rozdávat. Sex je pro tyto ženy něčím, bez čeho se neobejdou, a jejich touhy jsou velmi silné. Mnohé z nich se snaží najít tu pravou jedinou milovanou bytost, které pak zůstanou věrné až do konce života.

Příště si povíme o čísle osm, které v sobě nese logiku a intelekt.

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account