Významným krokem v oblasti ochrany lidských práv a v boji proti genocidě se stala Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidy. Dokument, od jehož přijetí Valným shromážděním Organizace spojených národů v letošním roce uplynulo 75 let, je neodmyslitelně spjat s osobností Rafaela Lemkina. Tento polský právník židovského původu je nejen autorem pojmu genocida, ale díky němu jsou dnes tyto činy považovány mezinárodním právem za zločin.

U příležitosti zmíněného výročí vznikl speciální projekt Vlak Lemkin, jehož cílem je zabránit politickým a sociálním tendencím, které prostřednictvím rasisticky, fundamentalisticky a antisemitsky zaměřených skupin a hnutí posilují nárůst nenávisti a násilí ve společnosti. Za projektem stojí Centrum studií genocid Terezín a autory jsou Šimon Krbec a Pavel Chalupa. „Našim cílem je představit veřejnosti významnou osobnost Rafaela Lemkina, který se zasloužil o to, že je genocida mezinárodním právem chápaná jako zločin. Vlak Lemkin jsme i proto speciálně vypravili nyní, když si připomínáme výročí 75 let od přijetí této úmluvy,“ uvedl Šimon Krbec, ředitel Centra studií genocid Terezín.

Foto: se souhlasem Ženy s.r.o.

Čtyři speciálně upravené vagony tak nabídnou výstavu i vzdělávací aktivity, a to v Praze, Kolíně, Rakovníku a Ústí nad Labem. Program poskytne informace k tématu historie a prevence genocidního násilí a významu mezinárodního práva pro budoucnost Evropy a lidstva. Dotkne se i aktuálních témat spojených s válkou na Ukrajině. Vlak Lemkin jistým způsobem navazuje na projekt Vlaku Lustig, jehož hlavní myšlenkou bylo uctít dílo a osobnost Arnošta Lustiga a připomenout hrůzy holokaustu a nacistických transportů evropských Židů do koncentračních a vyhlazovacích táborů. Vlaku bylo v obou případech využito především proto, že symbolizuje transporty židovských obyvatel do věznic a táborů. „Projekt Vlaku Lemkin zahajujeme symbolicky v Praze, odkud byl roku 1941 vypraven první transport do terezínského ghetta,“ dodal Krbec.

Připomínka významné osobnosti i událostí, které by neměly být zapomenuty

Program Vlaku Lemkin je určen pro jednotlivce i školní skupiny a jeho kompletní přehled naleznete na webu Centra studií genocid Terezín. Veškeré aktivity s Vlakem spojené jsou zdarma. Hlavním bodem je multimediální výstava mapující život a dílo Rafaela Lemkina. Zaměří se i na komplikované okolnosti kolem vzniku pojmu genocida a přijetí Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidy. Autorem vizuální prezentace je Alan Záruba, programem provádí Rafael Lemkin v podání herce Aleše Bílíka. Vypráví herec Dušan Sitek, autorem výtvarného zpracování interiéru výstavních vagonů je scénograf a výtvarník Milan David. Představený příběh vychází z autobiografie, kterou Lemkin sepsal.

Foto: se souhlasem Ženy s.r.o.

Program trasy Vlaku Lemkin 2023:

Praha – Masarykovo nádraží, 7. kolej: 25. dubna – 29. dubna, denně 11:00 – 18:00

Kolín: 1. května – 6. května, denně 11:00 – 18:00

Praha – Masarykovo nádraží: 7. kolej, 8. května – 20. května, denně 11:00 – 18:00

Rakovník: 22. května – 24. května, denně 11:00 – 18:00

Ústí nad Labem – Střekov: 26. května – 31. května

Foto: se souhlasem Ženy s.r.o.

Rafael Lemkin: Muž, jenž se zasadil o prohlášení genocidy za zločin

Rafael Lemkin, polský právník a aktivista, který se stal jedním z nejvýznamnějších zastánců lidských práv v historii, byl už jako díte velmi zvídavý. Po přečtení knih jako Quo vadis od Henryka Sienkiewicze či historických publikací o zničení Kartága nebo Mongolské invazi do Evropy se stále více zabýval otázkami spojenými s utlačováním jednoho národa druhým. Jeho život i směřování výrazně ovlivnilo, když za první světové války byla jeho rodina nucena opustit svůj domov a uprchnout do vnitrozemí.


Následně se o problematiku lidských práv zajímal čím dál více. Událostí, která nakonec předurčila jeho hlavní směřování, se stala Arménská genocida, jež započala roku 1915. Zjistil, že na mezinárodní úrovni neexistují žádné úmluvy, na jejichž základě by bylo možné strůjce takto hrůzných zločinů trestně stíhat. Od roku 1933 se snažil o prosazení zavedení mezinárodního práva trestajícího zločin vyhlazení etnických a náboženských skupin, ale jeho návrh byl na konferenci Ligy národů v Madridu přijat s rezervou. V Polsku jej pak obvinili z nadřazování své vlastní rasy a poté, co Polsko uzavřelo pakt s Německem v roce 1934, byl odvolán ze všech pozic.

Raphael Lemkin in Watchers of the Sky (2014); foto: se souhlasem Profimedia, Film Stills

V roce 1940 tedy Lemkin opustil Polsko a cestou přes Švédsko, Rusko a Japonsko se dostal do USA. Zde napsal své stěžejní dílo Vláda sil Osy v okupované Evropě a přednášel na univerzitách. Právě v této knize popsal do té doby zcela neznámý pojem genocida, kterým pojmenoval systematické vyhlazování určitých skupin. Označení genocida vzniklo spojením dvou slov, řeckého génos, což znamená národ či rasa, a latinské přípony cidium neboli zabít.

Během norimberských procesů působil Lemkin jako poradce amerického žalobce. Zločin genocidy se stal součástí obvinění, ale tribunál nakonec nacistické pohlaváry odsoudil za zločiny proti lidskosti. Lemkin to nevzdal a o začlenění zločinu genocidy do mezinárodního práva usiloval nadále. Nakonec přijetí Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidy na půdě OSN prosadil. Úmluva definuje genocidu jako zločin spáchaný v úmyslu zničit některou národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu. K prosazení úmluvy došlo dlouhých 15 let poté, co se první Lemkinův návrh setkal s odporem na madridské konferenci. Během této doby bylo vyvražděno 6 milionů evropských Židů, z toho 49 Lemkinových příbuzných.

Zleva: Šimon Krbec, výkonný ředitel Centra studií genocid Terezín, dr. Hayk Demoyan, arménský historik a odborník v oboru studií genocid, Antonín Hradilek, diplomat a bývalý zvláštní zmocněnec pro otázky holocaustu a boj proti antisemitismu, Pavel Chalupa, ředitel uměleckých programů Centra studií genocid Terezín; foto: se souhlasem Ženy s.r.o.

I přes odstrašující historii se podobně hrůzné činy bohužel dějí i v dnešní době, proto je důležité připomínat, že násilí nikdy nic nevyřeší a nevede k ničemu dobrému. Šířit osvětu pomáhá i Centrum studií genocid Terezín, které působí od roku 2012 jako nezávislá, multidisciplinární a nezisková organizace. Centrum usiluje o prosazení studia a výuky o příčinách, původu a důsledcích genocid, genocidního násilí, etnických čistek a masového vyvražďování ve světových dějinách.

Zdroj: Centrum studií genocid Terezín

Foto: se souhlasem Centra studií genocid Terezín, Profimedia a Ženy s.r.o.

Tagy:
4 Komentářů
 1. Lenka Hudečková 12 měsíců ago

  Skvělá práce, chlapi! Na tyto hrůzy by se jistě nemělo nikdy zapomenout. Děkujeme ♥

 2. NelaVávrová 12 měsíců ago

  Zajímavé, už koukám na program a zastavíme se.

 3. Romana Mlynářová 12 měsíců ago

  Ano, nemělo by se zapomínat.

 4. Jaroslava Korpášová 12 měsíců ago

  Díky za obsáhlý příspěvek, ano, jsou fakta, na která by se opravdu nemělo zapomínat.

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account