V období pandemie onemocnění COVID-19 se pozornost státní správy i veřejnosti přirozeně obrací zejména k nejohroženějším skupinám obyvatel. V pozadí naopak zůstávají děti, jejichž zdraví nový koronavirus prakticky neohrožuje a je na ně pohlíženo zejména jako na přenašeče. Problémy dětí v ústavní péči ale nezmizely a mnohdy se naopak prohloubily. A zaměstnanci dětských domovů mají co dělat, aby obstáli i v rolích, které převzali po učitelích, rodičích i dobrovolnících.
Období karantény je pro dětské domovy náročné. Zaměstnanci pracují ve dvanáctihodinových směnách, během kterých plní roli rodičů, učitelů, psychologů i kamarádů. Dopoledne a část odpoledne věnují přípravě do školy. To, co teď prožívají rodiče doma se svými potomky, prožívají i vychovatelé dětí v ústavní péči s násobnou intenzitou. „U nás má vychovatel na starosti osm dětí různého věku a z různých škol,“ říká ředitel DD Nové Strašecí, Saša Krško. „Učitelé vyžadují práci s několika aplikacemi, odevzdávání úkolů probíhá buď přes ně, nebo skenováním a posíláním e-mailem i jinak. Například Škola on-line je už totálně zahlcená. Je třeba zvládat i videokonference,“ přibližuje nápor povinností a taky okolnosti, které jejich plnění ztěžují.
Kvůli opatřením proti epidemii jsou v dětských domovech zakázané návštěvy, omezené vycházky a pobyty dětí doma obnášejí následnou karanténu. Omezení osobního kontaktu se netýká jen učitelů, ale i rodičů. A také dobrovolníků, kteří se před karanténou s dětmi nejen doučovali, ale i přátelili. Dětské domovy se s neziskovkami snaží nadále spolupracovat třeba při doučování přes internet, ale ne vždy je to možné. Děti osobní kontakt potřebují, ty v ústavní péči obzvláště.
„Těžké je to pro všechny, více však pro naše náctileté, kteří silně trpí tím, že se nemohou stýkat se svými vrstevníky,“ říká Saša Krško. „A děti jsou zatím skvělé. Do školy se připravují dokonce lépe než v průběhu běžné školní docházky. Bez zbytečného remcání, většinou zodpovědně,“ dodává. Se svým týmem se snaží dodržovat pravidelný denní režim, ale i nabízet dětem smysluplný a zábavný program pro volný čas. Prostě všemi dostupnými způsoby zabránit možným problémům, které by dlouhotrvající izolace mohla zranitelné dětské psychice způsobit.
“Myslím si, že pokud budeme celé dny sledovat čísla dokládající šíření nemoci, věnovat čas všem komentářům a diskuzím, budeme nervózní a za chvíli se tu utlučeme – ať děti, tak dospělí,“ popisuje pan Krško psychohygienu v Novém Strašecí. „Byť máme všichni obavy o své zdraví či život, nelze se v tom utápět. Angličtí vojáci za druhé světové války si i v zajetí zachovávali režim. Pravidelně cvičili, dbali o svůj zevnějšek a denně se holili a prali si límečky. Neřekli si, že je to teď jedno. A díky tomu zajetí většinou také zvládli.“
Nedostatek ochranných prostředků zvládají pokrývat dary dobrovolníků
Tak jako ve zbytku země, i v dětských domovech se vyskytl problém s nedostatkem ochranných pomůcek. A tak se tamní personál musel velkou měrou opřít o pomoc občanů, posílajících podomácku našité roušky poštou, nebo dobrovolnických organizací. Například nezisková organizace Dobré víly dětem do třinácti dětských domovů rozvezla už stovky roušek, rukavic a desítky mýdel a dezinfekcí. Roušky šijí domácí švadlenky, dezinfekce a mýdla darují firmy (několik domovů obdrželo i kontroverzní Žufánkovy dezinfekce OMD) i vzdělávací instituce (například Zlínská univerzita).
„Máme nabídky i od starosty města Nové Strašecí Karla Filipa“, doplňuje Saša Krško. „Moc nám pomohla místní organizace Sboru dobrovolných hasičů. Poskytli nám dezinfekci, dezinfekční mýdla, dezinfikují veřejná místa. Firma Rakona nám přivezla prací prášky a úklidové prostředky. Teď už jsme některými ochrannými pomůckami zásobováni i Středočeským krajem. Pro nejhorší scénář jsme již před časem koupili ochranné obleky a brýle.“
Co děti? Mají si s kým hrát?
Zaměstnanci DD Nové Strašecí jsou tedy v současnosti vybaveni alespoň tím základním. Pro zdraví některých je ale nový koronavir poměrně nebezpečný – jeden muž je v rizikové skupině kvůli svému věku, několik dalších kolegů má oslabenou imunitu. Pro případ nákazy má Saša Krško vytvořený hrubý scénář, v rámci kterého by byl zřízen jeden, či dva pokoje se samostatným příslušenstvím, ve kterých by pobývali zdraví zaměstnanci, kteří by byli s dětmi v karanténě. Pomoc domovu pro takové situace navíc přislíbili i studenti zdravotnických a sociálních škol a Krajská hygienická stanice. „Nechci vytvářet krizový scénář do puntíku, když nevím, jak a koho nemoc případně postihne,“ uvažuje Krško. „Pokud bude někdo v těžkém stavu a bolestech, těžko se bude o děti starat.“
S podobnými problémy se musí vypořádat dětské domovy po celé České republice. Co se týče ochranných pomůcek, naštěstí na ně nezapomínají neziskové organizace i řadoví dobrovolníci a pomalu přichází i pomoc z obcí a krajů. Opravdu velké problémy mohou však nastat v případě, že nákaza zasáhne i je, zejména jejich starší zaměstnance. Ne všude se pak může najít dostatek dobrovolníků pro výuku i obyčejný přátelský lidský kontakt, který je v těchto zařízeních tolik žádoucí.

A v konečném důsledku nemusí být potíž jen v nedostatku lidí, ale i kvalitního prostoru k hraní. Venkovní prostor se pro dětské domovy omezil oplocením jejich zahrad, které nejsou vždy vhodné pro každodenní a dlouhodobé užívání. S takovým problémem se potýká například mladoboleslavský dětský domov, kterému s renovací zahrady aktuálně pomáhá organizace Dobré víly dětem. „Dětem z domovů, které jsme před karanténou pravidelně navštěvovaly, jsme také darovali sportovní vybavení pro volný čas,“ říká dobrá víla Angelika Nevěřilová. „Dostanou křídy, fotbalové míče, hry pro volný čas a pingpongové vybavení,“ dodává.
Děti v ústavní péči sice nejsou v ohrožení života, ohrožuje je ale sociální vyloučení a nedostatek času a pozornosti od dospělých, kteří s nimi v jejich domovech zůstali. Ti jsou přetížení a den za dnem unavenější. Skupiny dobrovolníků, které jim zůstaly, se jim snaží odlehčit alespoň na dálku. „Musíme myslet na ty, kteří si sami sobě pomoci neumí a stát na ně zapomněl. Následky izolace jsou den za dnem horší a některé z nich bude těžké napravit,” uzavírá Angelika Nevěřilová.
Zdroj: Dobré víly dětem
Organizace Dobré víly dětem se již 5 let stará o několik dětských domovů, které pravidelně navštěvuje a pro děti připravuje různé aktivity. Dětem se tak “dobré víly” starají o sportovní a kulturní vyžití, pozornost a vzdělání.
Více informací na www.dobrevily.cz
Foto: archiv Dobré víly dětem

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account