Jak se vyhnout ‘úpisu smrti’: Praktický průvodce úvěry a půjčkami

Název “mortgage” se poprvé objevuje v roce 1190 v anglickém zvykovém právu. Historie a význam tohoto slova, který dnešní svět zná pod názvem hypotéční úvěr (hypotéka), je vskutku zajímavá. Skládá se totiž ze dvou slov – „Mort“, což latinsky znamená smrt, a „gage“, jež dnešní angličtina zná jako „pledge“, tedy úpis.
Již přes 800 let provází svět toto slovo, tento “produkt” a způsobuju v ekonomikách ty nejhlubší krize, které pro řadu lidí, firem či společenství znamenají pád do těch nejhlubších propastí či zánik (smrt). Je velmi jednoduché podlehnout nabídce peněz s vidinou užívat si života už nyní, ale pamatujte, že vždy nastane čas, kdy své dluhy + kus navíc (úroky) budete muset splatit. Než-li žít život v pomyslné iluzi bohatství a hojnosti, je dobré se zaměřit na to, jak peníze vydělávat, řídit, spravovat a rozmnožovat, aby se nám v životě staly dobrým sluhou a ne zlým pánem.
 
Pamatujte, že: “Kdo neumí spořit, ten nebude umět ani splácet.” Marcela Hrubošová (ředitelka vymáhání pohledávek v bankovním sektoru a generální ředitelka nadnárodní inkasní společnosti).
Kde všude nástrahy “úpisu smrti” číhají? Představuji nejznámější úvěrové produkty, s kterými se v dnešním finančním světě můžete setkat.
 
Co je to úvěr?
Úvěr
je právní vztah, při němž se věřitel zavazuje poskytnout dlužníkovi určité konkrétní hodnoty vyjádřené v peněžní podobě k dočasnému užívání a dlužník se zavazuje ke splacení těchto hodnot v době předem stanovené. Předmětem smlouvy o úvěru mohou být pouze peněžní prostředky. Nezbytnou náležitostí smlouvy o úvěru je závazek zaplatit za poskytnutí peněžních prostředků úrok.
Smlouva je platná i v případě, že peněžní prostředky nebyly věřitelem poskytnuty.
 
Druhy úvěrů:
 
Americká hypotéka
Úvěr zajištěný nemovitostí podobně jako běžná hypotéka. Může však být použita k libovolnému účelu. Americká hypotéka je poskytována většinou do 70% hodnoty nemovitosti, kterou za úvěr ručíte.
 
Eskontní úvěr
Úvěr, který vzniká odkupem cenných papírů v době, než jim vyprší lhůta jejich splatnosti (eskont). Jedná se nejčastěji o směnky (eskontní směnečný úvěr).
 
Hypotéční úvěr
Úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti. Nejčastěji je využitý k nákupu nemovitosti za účelem bydlení či pronájmu. Méně běžné je poskytnutí nemovitosti jako záruky za půjčku neúčelovou, často označovanou jako americká hypotéka. Běžně bývají spláceny pravidelnými měsíčními splátkami. V dnešní době tyto úvěry bývají poskytovány převážně bankami a zprostředkovány hypotéčními makléři či finančními poradci.
 
Investiční úvěr
Úvěr, který je zpravidla používán pro financování investic. Věřitel (většinou banka) půjčuje na základě investičního záměru a další projektové dokumentace a údajů. Investiční úvěr může mít krátkodobý (1 rok) středně (do 5ti let) až dlouhodobý character. Je zajištěn předmětem investice, nebo vlastní směnkou vystavenou na řad banky, nemovitým nebo movitým majetkem, pohledávkami, cennými papíry, vklady, ručitelskými závazky, bankovními zárukami nebo vinkulací pojistných plnění.
 
Překlenovací úvěr (Meziúvěr)
Finanční produkt, který umožňuje získání prostředků na financování bydlení před splněním podmínek stavebního spoření. Není na něj nárok ze zákona, vše závisí na posouzení stavební spořitelny. Úroková sazba tohoto druhu úvěru je ale vyšší, než u klasického úvěru ze stavebního spoření. Klient splácí úroky z výše meziúvěru (ale nesplácí jistinu) a dale take dospořuje, aby splnil podmínku naspoření určeného procenta vlastních prostředků z cílové částky a byl mu přidělen úvěr ze stavebního spoření.
 
Revolvingový úvěr
Krátkodobý úvěr s možností obnovování. Z hlediska čerpání úvěru funguje podobně jako úvěr z kontokorentního účtu, na rozdíl od něho je ovšem účelový a nezávislý na konkrétním běžném účtu. Pokud zákazník splatil část dlužné částky, může si opět – za předpokladu dodržení podmínek úvěrové smlouvy, půjčit znovu až do výše úvěrového rámce. Díky účelovosti bývá úroková míra výrazně nižší, než u úvěru kontokorentního. Obdobně funguje revolvingový vklad, který je po uplynutí sjednané doby trvání automaticky prodloužen na další stejné období.
 
Spotřebitelský úvěr
Poskytnutí peněžních prostředků nebo odložená platba, např. ve formě úvěru, půjčky nebo koupi najaté věci, za které je spotřebitel povinen platit.
 
zdroj: www.financeproradost.cz 
Zdroj foto:Pixabay.com
0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account