Byly tady vždycky a jsou tu i dnes. Čarodějnictví je označení pro nadpřirozené působení známé v mnoha světových kulturách. Nečekejte žádnou obecnou definici, ale spíše se zaměřte na ženy, které svou mocí, moudrostí, energií nebo intuicí umí ovlivnit mnohé. I dnes v jednadvacátém století se k tomuto „oboru“ hlásí tisíce žen po celém světě. Patřite mezi ně i vy?

Jak se stát moderní čarodějkou dnešní doby?

Vyberte si svou cestu

Neexistuje přesný seznam typů čarodějek, ale zato existuje mnoho možností pro ty ctižádostivé. Spíše než o to hledat do jaké kategorie budete patřit, je lepší orientovat se v základních pojmech:

Pohanství: 

Definovat termín pohanství je nesmírně těžké. Pokoušeli se o to mnozí a nikomu se nepodařilo docela. Proč? Pohané jsou hodně odlišní. Pokud se odkážeme na naše předky před stovkami a tisíci let, ti se sami neoznačovali za pohany. Byli to členové určité tradice, kultu, kmene nebo rodu. A ten měl nějaký konkrétní název. Velká část současných pohanů by mělo používat přesnější název novopohané, který ale není tolik zažitý a proto se i současní následovníci odkazů našich předků nazývají pohané. Pojem pohan se významově posunul. Proto existují i oprávněné výtky, že slovo pohan je hanlivé a pochází z křesťanského vnímání světa a proto bychom ho neměli používat. I na tom je možné vidět část pravdy. Význam tohoto slova se ale hodně posunul a proto už zde tu souvislost s křesťanským kořenem tak ostře nevnímáme. Současní pohané, jejich skupiny, tradice i jednotlivci spolu ale velmi často na mnoha rovinách nesouhlasí a proto je velmi těžké slovo pohan nějak jednoznačně kodifikovat a definovat. 

Wicca:

Náboženství, které je zpopularizoval její „otec“ Wiccy Gerald Gardner v polovině 20. let 20. století, kultivoval svoji specifickou ideologií, nyní známou jako Gardnerian Wicca. Zatímco čarodějky jsou obvykle považovány za ženy, mnoho Wiccanů jsou muži. 

Slavnostní čarodějka:

Čarodějnictví podle knihy, při níž se nejvyšší hodnoty připisují obřadům a rituálům – nemluvě o jejich odborném provádění. 

Brujería: 

Zastřešující termín pro africké, karibské a domorodé latinskoamerické čarodějnictví, jehož historie se datuje staletími, ne-li tisíci lety. Slovo bruja, španělsky čarodějnice, si však stále častěji osvojovaly ženy, které se zajímaly o dědictví a staly se současným fenoménem geodetově neutrálního výrazu brujx. 
Osamělá čarodějka:

Tato skupina čarodějek se skládá z těch, které se rozhodnout působit sami se svými schopnostmi a učením.

Eklekticismus:

Sociálnější cesta pro ty čarodějky, které se rozhodnout nedržet určité kategorie, ale místo toho rády kombinují tradice, jak se jim zlíbí. 

Coven:

Shromáždění nebo společenství zasvěcených čarodějnic, obvykle vedených veleknězem a nebo velekněžkou. Setkání často zahrnují sabaty, které jsou oslavami každoročního měsíčního cyklu. 

Pentagram: 

Magický nástroj, jako je amulet nebo talisman, který se často objevuje na oltáři. Často je zaměňován se symbolem satanské církve. 

Černá magie:

Forma magie používaná s temnými, zlovolnými a škodlivými úmysly, běžně spojená se satanismem. Negativní kouzla byla používaná k různým účelům již od dob starověkého Egypta.

Seance: 

Ceremonie sloužící ke kontaktu duchů, včetně mrtvých, prováděná obvykle za pomoci média.

Studujte

Než začnete listovat v knihách kouzle, je rozumně udělat si průzkum – zejména proto, že čarodějnictví je od pradávna opředeno směsicí legend a historických událostí. Začněte se základy. Nastudujte si materiály na internetu a pokud jste připraveni na hlubší průzkum, vsaďte na odbornou literaturu. Skvělou knihou je například publikace Lisy Chamberlain s názvem Wicca pro začátečníky.

Zásobte se

Podle toho, jakému typu čarodějnictví se rozhodnete věnovat, budete pravděpodobně potřebovat alespoň několik zásob z okultního světa. Jsou to například svíčky, oleje, kořeny,b ylinky pro rituály, tarotové karty a mnoho dalšího.  

Praxe, praxe, praxe

Začněte zkoušet základní rituály, seznamte se s různými praktikami použití krystalů a svíček. To vše si můžete zaznamenávat do své knihy stínů neboli deníčku vašich čarodějnických aktivit. 

Poznejte rizika

Čarodějnictví není jen zábava a hra. Nechvalně známé procesy s čarodějnicemi v Salemu se mohou zdát na hony vzdálené dnešní moderní době, ale pronásledování čarodějnice (nebo osob podezřelých z čarodějnictví) pokračuje i dnes. Přesto je čarodějnictví vyznáním tradice, úcty a cti. Většina tradic tohoto řemesla si uchovává krédo víry, což znamená, že ať děláš cokoliv, tvé činy by neměly žádným způsobem nikomu ublížit.

Foto: Shutterstock

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account