17. ročník osvětové kampaně Týden rané péče probíhá letos od 13. do 19. května. Pořádá jej Společnost pro ranou péči a celý týden je zasvěcen informování o tom, jak rodinám pečujícím o dítě s postižením pomáhá služba raná péče a proč je bez nadsázky životně důležité, aby vhodná podpora dítěte byla zahájena včas. Rovněž poukazuje na to, jak klíčová je v tomto kontextu spolupráce rané péče s pediatry.

Raný věk jako okno možností

Mozek malých dětí se vyvíjí neobyčejnou rychlostí. Prvních 1 000 dní života se někdy označuje jako „okno možností“. V období do tří let jsou kompenzační možnosti mozku tak obrovské, že umožňují nejlépe rozvinout náhradní mechanismy i u těch dětí, které mají v některé oblasti vývoje určitý hendikep. U nejmenších dětí je škoda každého dne, kdy dítě nezískává vhodné podněty a nemůže se rozvíjet. Přesto se raná péče stále nedostane k mnoha rodinám včas. Podle výzkumů ji využívá jen třetina rodin s dítětem s hendikepem. Jedním z důvodů je malá informovanost rodičů.

Kde se rodiče o rané péče dozvědí

Pomoci by mohlo navázání užší spolupráce rané péče s pediatry a dalšími lékaři a zdravotníky. Dětský lékař sleduje dítě od narození v rámci pravidelných prohlídek a může rodičům předat informaci o možnosti podpory již v období, kdy ještě není z různých důvodů potvrzena diagnóza dítěte, ale je zřejmé, že vývoj dítěte je v některé z oblastí ohrožen. „Osvěta o rané péči směřující směrem k pediatrům a dalším zdravotníkům, s nimiž je rodina s dítětem s postižením v pravidelném kontaktu, patří k hlavním cílům letošního Týdne rané péče. Právě spolupráce rané péče s pediatrií a dalšími lékařskými obory může přispět k časnému zahájení podpory vývoje dítěte a napomůže stabilizovat rodinu v náročném období, kdy se členové rodiny vyrovnávají s hendikepem dítěte,“ říká Jitka Barlová, ředitelka pražské pobočky Společnosti pro ranou péči.

Program v celé republice

Do kampaně se tradičně zapojí na čtyřicet poskytovatelů rané péče z celé České republiky a kromě akcí zaměřených na odborníky bude probíhat i celá řada aktivit pro laickou veřejnost: výstavy, dny otevřených dveří, workshopy, akce pro rodiny a další. Podrobný program kampaně v českých městech je dostupný na https://tyden.ranapece.cz/. Kampaně podporují také studenti, dobrovolníci, sponzoři, významné osobnosti, vědci.

Záštitu nad Týdnem rané péče v roce 2024 převzalo Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Asociace krajů ČR, Asociace rané péče ČR, Nadační fond Českého rozhlasu, sbírka Světluška, Nadace Leontinka a Nadace rodiny Vlčkových.

 

Zdroj: Společnost pro ranou péči

Foto: Shutterstock

Tagy:
0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account