Několik týdnů zpět se skupina českých žen rozhodla vytvořit ryze ženské hnutí. Většina z nich má zajímavé a úspěšné kariéry, rodiny a skvělý život. Jiné jsou ještě mladé, studují a kariéru mají teprve před sebou. Co je však spojuje, je to, že už je nebaví, aby nemohly spolurozhodovat o věcech, které se jich bezprostředně týkají. 

To, co ovlivňuje jejich životy a životy jejich dětí a budoucích generací, je politika. V českém prostředí má politika negativní konotaci a většina lidi politiku odsuzuje. Občanská angažovanost je oproti jiným evropským zemím celkem nízká. Bohužel si Češi neuvědomují, jaký obrovský vliv politika má na vše kolem nich. Od vzdělání jejich dětí, po podporu nezaměstnanosti, důchody, porodnost, genderové nerovnosti,  ale i třeba finanční podporu na zateplení nemovitosti, bydlení anebo i na pomoc ženám v nouzi.  

Na to vše má politika vliv, ale i na mnohem více. Avšak doposud je politika mužská záležitost. Není to skutečnost, že by se ženy o politiku nezajímaly. Není jim přáno, aby se prosadily. Proto zakládají dobrovolnické spolky, neziskové organizace, aby pomáhaly tam, kde je třeba a bez nároku na odměnu. 

„A právě proto chceme změnu!“ říká spoluzakladatelka hnutí Bc. Martina Bednářová. Nechceme, aby muži rozhodovali o ženských problémech, potřebách a stavech, které nikdy nemohli zažít! Mnohdy jejich rozhodnutí nejsou v obyčejném životě prakticky možná zrealizovat. V Poslanecké sněmovně máme jen pětinu žen a čtyři pětiny mužů. Jak taková Poslanecká sněmovna může rozhodovat např. o rodičovství, o skloubení rodičovských povinností a zaměstnání, o pomoci v těhotenství, v porodnictví, v domácím násilí nebo při pomoci matek samoživitelek, vždyť nikdy tou ženou nebyli? Je to stejné, jako kdyby to bylo naopak a ženy byly v Poslanecké sněmovně v přesile a rozhodovaly, zda pánové mají nosit slipy nebo trenýrky, protože potom jsou více plodné!

A naopak, když je tolik mužů v Poslanecké sněmovně, proč tedy neprosadili pro muže, aby měli stejné podmínky pro rodičovské povinnosti, proč neprosadili, aby při rozvodu se nepřihlíželo na to, že žena má automatické právo na děti, proč muži, když se rozvedou a jejich bývalá manželka otěhotní, proč ještě jsou popotahováni po soudech a dokazují, že vlastně nejsou otcem dítěte? Proč se neřeší problémy, které lidí tíží! Proč, se jen slibuje a nekoná.?

Je to prostě paradox, který se historicky přenáší z generace po generaci a degraduje naši společnost.

„My, ženy z Hnutí ŽENY o politiku zájem máme, některé z nás si vyzkoušely tu komunální a byly úspěšné. Avšak ve vyšší politice narazily na různá nemilá překvapení, anebo se ani nemohly dostat na kandidátku“ sděluje další ze spoluzakladatelek Bc. Marcela Válková. 

Muži často tvrdí, že se každá úspěšná žena prosadí….. Není tomu tak pokud ji muži k sobě nepustí, natož aby žena vedla kandidátku, to by bylo v Čechách revoluční. „Ukažte jedinou politickou stranu do PS, kde žena je leadrem kandidátky. Ukažte vedení politických stran, kde je více než 30% žen? Nikde….“rozčiluje se Martina Bednářová.

A proto se Hnutí ŽENY rozhodlo vytvořit ryze ženskou kandidátku, aby se s těmito problémy ženy nemusely potýkat.

V programu je kromě jiného např.:

 • Zvýšení politické angažovanosti žen na všech úrovních – lepší prosazování ženských témat.
 • Rovnost v rozhodovacích pozicích, na trhu práce a podnikání.
 • Srovnatelné odměňování žen a mužů v produktivním věku i v důchodovém věku.
 • Podpora sociálních služeb v oblasti komunit.
 • Zlepšení podmínek pro osoby pracující ve zdravotnictví (uvědomění si, že zdraví nelze nahradit penězi), více peněz přímo zaměstnancům. 
 • Více podpory v oblasti sportu a zdravého životního stylu.
 • Digitalizace registrů (zdravotní karta pro ČR).
 • Budování a rekonstrukce zdravotních a sociálních zařízení.
 • Snížení nerovností žen a mužů v přístupu ke zdraví a zdravotní péči.
 • Zvýšení spokojenosti rodiček s péčí v těhotenství, při porodu a v šestinedělí.
 • Skloubení rodičovství a zaměstnání.
 • Podpora a zefektivnění prevence genderově podmíněného a domácího násilí.
 • Zlepšení přístupu obětí genderově podmíněného a domácího násilí k systému pomoci.
 • Pomoc handicapovaným občanům lepší zapojení do pracovního, rodinného a společenského života. 
 • Restrukturalizace školství – vzdělávání formou projektů a  praktických příkladů, zbytečně zatěžující informace pro děti základních škol .
 • Zvýšení míry porozumění tématu rovnosti žen a mužů a jeho přínosům (zajištění maximálního rozvoje potenciálu dívek a chlapců, resp. žen a mužů).
 • Snížení negramotnosti českého národa v oblasti matematiky a digitálních technologií (zajištění digitalizace domácností a rodin s dětmi).
 • Rovnost žen a mužů v rozhodovacích pozicích ve školství i ve výzkumných institucích a stejné odměňování mužů a žen. 
 • Podpora výzkumu, podpora výzkumných institucí.
 • Zvýšení atraktivity vzdělávání žen v technických oborech (Umělá inteligence – ženy jeho součástí).
 • Zlepšení výkonu veřejné správy (digitalizace pro občany, podniky a vlády), vzdělávání političek a politiků (etiketa, jazyky, rétorika).
 • Zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním službám, odborné přípravy a celoživotnímu vzdělávání.
 • Podpora distanční volby krajánkům po celém světě. 
 • Ekologická transformace – firem, měst a obcí (posílení ochrany přírody, biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí), dopravy,  průmyslu, zemědělství (čistší, finančně dostupná, rozvoj městské mobility a revitalizace měst a obcí, ochrana ovzduší obyvatelstva)
 • Podpora alternativních zdrojů energie (navýšení podpor k úspoře energie domácností a veřejných budov, infrastruktura pro elektromobilitu)
 • Podpora farmářských a místních produktů, podpora malozemědělců.
 • Omezení dotací pro velkofirmy v zemědělství.

A mnoho dalšího, co naleznete na našich FB stránkách https://www.facebook.com/groups/904264590419013

Jediné, co jim  v současnosti chybí, jsou podpisy na petici. Ta umožní oficiální vytvoření  politického hnutí, a poté budeme moci kandidovat. 

Dejte šanci novému svěžímu vánku žen s tyrkysovou barvou, které jsou připraveny změnit politiku v Čechách. Jak? Tím, že prokážou službu lidem na místo vlastních zájmů. 

POMOZTE JIM SVÝM PODPISEM VZNIKNOUT!

A proč tyrkysová barva?

No, asi proto, že ji muži nevidí, stejně jako občas nevidí ženy a také proto, že prostě v té politické škále už jiná nebyla.

Ale po přečtení charakteristiky barvy pochopíte, že jsme to právě ONY!

Barva je vnímána jako chladná, čistá, vlhká, tajemná a fascinující. S tím souvisí i pocit čerstvosti a větru. Je spojena s harmonií, klidem, rovnováhou a mírem. Jedna z mála barev, která nezpůsobuje negativní emoce a asociace, nevyvolává špatné myšlenky.

Psychologové charakterizují lidi s tyrkysovou barvou:

• jako velmi přátelské, otevřené, kteří vědí, jak udržet konverzaci naživu, aby byla zajímavá,

• s mimořádným myšlením,

• velmi upřímné, kteří se vždy snaží mluvit a jednat ze srdce,

• jako empatické a soucitné s péčí o druhé,

• jako kreativce s velkou představivostí, přinášející pocit štěstí,

• nadané s velmi silnou intuicí.

Navíc, fanoušci aqua barvy mají schopnost pozitivně ovlivnit ostatní. Mají rovnováhu a harmonii ve svém životě, ukládají pozitivní energii, aby ji uvedli do života milovaných. Ti, kteří milují tyrkysovou barvu, se často stávají spravedlivými a úspěšnými vůdci. Chtějí pro ostatní nezávislost a zrušení omezení.

Milovníci azurových odstínů věří ve své schopnosti. Jsou schopni jasně stanovit cíle a cíle a sebevědomě směřovat k jejich dosažení. Stojí za zmínku, že tito lidé mají spoustu plánů a nápadů. V jejich hlavě se mohou narodit velmi vysokou rychlostí a vzájemně se propojovat.

V poslední době se mezi muži začala objevovat i móda pro tyrkysovou!!! 

Foto: Shutterstock

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account