„Společnost se nedokáže zastavit v bodě, kdy jsou lidé spokojení a daří se jim, kdy jsou šťastní.“ – str. 5 –

Vynikající český autor historických detektivních příběhů, historických epopejí a ság se pouští do tvorby i na poli, řekněme, filozofickém.

Vondruškova nová kniha s názvem „O svobodě myšlení, aneb dějiny se opakují“ je sondou do problematiky svobody myšlení, způsobů komunikace a manipulace, a toho, jak dalece nás ovlivňují masová média, aniž si to doopravdy uvědomujeme. Skvělé čtení, nad kterým se pozastavíte a hluboce zapřemýšlíte.

 

„Každá hora má svůj vrchol a další cesta vede vždycky už jen dolů.“ – str. 5 –

 

Ke svobodě projevu patří nejen právo říci svůj názor, ale i možnost nakládání s myšlenkami, názory a postoji. Svoboda myšlení není determinována společenským řádem, sociálním statusem a ani majetkem. Jedna věc je totiž svobodně myslet a druhá, jak můžeme své svobodné myšlení promítnout do svých činů. Je však důležité mít neustále na paměti, že svoboda nemůže být nikdy zcela absolutní. Je limitována jednoduše proto, že nežijeme sami na pustém ostrově, ale mezi mnoha dalšími jedinci. Každý má svou „soukromou“ svobodu a našim úkolem je hledat rovnováhu, aby tyto svobody mohly vedle sebe koexistovat. Proto mocnosti vytvořily jakési morální zásady, normy, zákony a společenská pravidla.

Vondruška si pokládá zásadní otázku – jsou vzorce chování a morálka jedince předem dané, univerzální, determinované Bohem nebo rozumem, nebo získává své postoje, hodnoty zcela výlučně výchovou, vzděláním, a to vše podmíněně časově a společensky? Jak naše myšlení ovlivňují vnější vlivy?

Nejen za éry komunismu jsme v Československu nemohli vyslovit svůj názor otevřeně. Naopak i dnes můžeme celkem jasně vypozorovat, kdy nám to samé mocnosti často k různým žhavým tématům nedovolí.

Kniha je rozdělena do osmi částí, kdy každá rozebírá svobodu myšlení v jiném kontextu. Opírá se o rozvoj svobody myšlení od starověku, středověku až k novověku. Popisuje typy a způsoby lidské komunikace, zaobírá se rozvojem masových médii, podrobně líčí, jak vypadá účinná koncepce propagandy. Opírá se o dějiny moderních ideologií, kdy se mění pouze obsah, nikoliv forma. Upozorňuje na nebezpečí manipulace s informacemi a odvádění pozornosti posluchače prostřednictvím obratně formulovaných manévrů a argumentačních klamů.

Jedno z knihy vyplývá jasně – svoboda myšlení se nedá zničit žádnými represemi. Vždyť i otrok může svobodně myslet. Avšak stejně tak musíme mít neustále na paměti, že myšlení je nebezpečné pro každý režim, a právě proto bychom si jej neměli nechávat vzít. Perfektní podpůrná kniha například pro studenty humanitních oborů.

Technické poznámky: Kniha byla vydána v roce 2021 nakladatelstvím Moba. Celkem má 440 stran. Napsal Vlastimil Vondruška. ISBN 978-80-243-9457-2.

Tagy:
0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account