Co můžete pro rozvoj fonematického sluchu udělat vy, rodiče, co má zhruba zvládat 5-6 letý předškolák a kde se inspirovat, když docházejí vlastní nápady? To se dozvíte v pokračování článku na téma, jak rozvíjet řeč dítěte.
Co tam slyšíš?
Fonematický sluch je schopnost rozlišit sluchem jednotlivé hlásky (fonémy) ve slově.
Jak ho s dítětem trénovat a rozvíjet? Především hrou. Můžete použít kartičky s jednoduchými obrázky, například pexeso.  Řekněte si s dítětem, co je na obrázku, do jaké skupiny daný předmět patří ( hruška- ovoce, vlak- dopravní prostředky, rohlík-pečivo). Dítě se zorientuje, naposlouchá si správnou výslovnost slov (dospělý nesmí mít vadu řeči), navíc si rozšíří slovní zásobu. Vymýšlejte různé hry s obrázky, i bez nich. Co slyšíš na začátku slova kočka? Jaké znáš ještě slovo na K? Co má kočka na konci slova? Co tam slyšíš? V 5 až 6 ti letech by dítě mělo sluchem rozlišit rozdíl mezi správným a nesprávným zněním hlásky. Zahrajte si třeba ,,Na semafor“. Dítě dostane červenou a zelenou kartičku. Dospělý ukazuje postupně jednotlivé obrázky, pojmenovává je, ale občas se schválně splete. Dítě musí rychle zareagovat zvednutím správné kartičky (kopeč- červená, kočka-zelená, cokoláda-červená). Oblíbenou hru ,,Slovní fotbal“ můžete s dětmi hrát při čekání ve frontě, dlouhé cestě autem nebo na procházce. Děti milují i popletenky (obuji si hodinky, zase se nám zastavily holiny, čočka dnes chytila myš), rády doplňují řadu slov(míč-klíč-?), věty s rýmem (Jel jsem na kole,upadl do pole…) Ani hry na rozkládání a skládání slov (stůl/s-t-ů-l) by dobře připravenému budoucímu školákovi neměly dělat žádné problémy. Pro rozvoj fonematického sluchu můžete využít řadu her, cvičení a pomůcek, s kterými vám ráda pomůžu já nebo paní učitelky ve vaší mateřské škole.
Nedostatky ve fonematickém sluchu jsou jednou ze základních příčin poruch řeči.
Co má umět předškolák
Pěti, šestileté dítě má mít rozvinutou slovní zásobu, časovat, skloňovat, chápat význam slov, rozlišovat konkrétní od abstraktního, vyjadřovat se v souvislostech, orientovat se v čase, vyprávět příběh, popsat děj pohádky a jeho postavy, jejich jména, vlastnosti a mnoho dalšího. Řeč předškoláka by měla být srozumitelná. Pokud jeho výslovnost ,,pokulhává“ či má jiné komunikační problémy, tak je za minutu dvanáct. Bez odborné logopedické péče se neobejdete. Čím dříve začnete s pravidelnými návštěvami logopeda a domácím tréninkem, tím lépe. Prvňáček by měl vyslovovat všechny hlásky správně.
Inspirace
Mezi skvělé knížky a hry, které vám pomohou s rozvojem řeči vašeho dítěte patří například: ,,Žvanda a Melivo“(Starý, Stará), ,,Diagnostika předškoláka“(J.Klenková), ,,Mluv se mnou“(K.Slezáková), ,,Zajíc v pytli“, ,,Hádanky dráčka Fráčka“.  ,,Obrázkové říkanky“ (H. Jelínková) jsou jednak velmi vtipné, ale hlavně podněcují děti k rýmování a  rozvíjení jazykového citu.
 Ke konverzaci s dítětem je třeba využívat všechny podněty a prostředky, které se nabízejí. K rozvoji řeči mj. přispívá dostatek pohybu, správné mluvní vzory, podpora mluvního apetitu, podpora správného dýchání, dobrý sluch. Nezapomeňte, že sluch je jedním z nejdůležitějších smyslů při vytváření a rozvíjení řeči. Pokud není v pořádku, řeč se nevyvíjí přirozeným způsobem.
Pokud se vám ve vývoji řeči vašeho dítěte cokoliv nezdá, poraďte se s odborníkem.
Kdy navštívit  logopeda?

    pokud dítě ve 2 letech nepoužívá aktivně okolo 50 slov, netvoří dvouslovné kombinace (př. Auto jede), jeho řeč je nesrozumitelná, dítě nemluví
    pokud je řeč dítěte ve 3 – 4 letech  nesrozumitelná, dítě má malou slovní zásobu, chybuje v časování a skloňování a je výrazně porušena artikulace hlásek
    u běžných poruch řeči dětí, jako je výslovnost hlásek L, R, Ř a sykavek, je optimálním věkem pro reedukaci 5let.
    pokud se řeč dítěte náhle stane neplynulou, dítě se zadrhává, koktá
    pokud chrapot trvá déle než 3 týdny
0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account