Navštěvu logopeda bychom rozhodně neměli podceňovat, jelikož vady řeči mohou výrazně ovlivnit kvalitu života jednotlivce. Za posledních 20 let se počet logopedů zdvojnásobil, avšak počet dětských i dospělých pacientů každým rokem stoupá. Projekt “Hláskování s Lipánkem” nabízí možnost procvičování výslovnosti během čekání na schůzku s logopedem a slouží jako užitečný doplněk k logopedickým sezením.

Podle Asociace klinických logopedů ČR potřebovalo v roce 2022 logopedickou péči více než 190 000 lidí, zatímco v roce 2010 jich bylo jen necelých 130 000. Rostoucí poptávka po logopedech se netýká pouze nezletilých. „S narůstající délkou života a tím i stárnoucí populaci přibyla i péče o osoby s neurodegenerativním onemocněním a o osoby ve stavu vedoucím k demenci.” uvádí Asociace ve své tiskové zprávě. Podle posledních údajů připadá v České republice 1 logoped na 15 495 osob, což není považováno za optimální počet. „Ideální stav by byl minimálně 1 úvazek logopeda na 5 000 osob, a to nyní není,” zdůrazňuje Asociace, která zároveň dodává, že největší potíže v dostupnosti péče jsou v příhraničních regionech, zejména v Libereckém a Karlovarském kraji.

Zanedbávání logopeda může způsobit rozvoj dalších onemocnění

Logopedické diagnózy by se neměly podceňovat. „Je to jako s každou nemocí, když dlouho něco přecházíte a neřešíte, může to mít negativní dopad a zapříčinit rozvoj dalších nemocí. Nedochází-li k cílené a odborné intervenci ze strany logopeda, nejde o život, ale dojde k útlumu vývoje či regenerace mozku nebo svalů a tím dochází k tomu z našeho pohledu nejhoršímu, což je snížení kvality života,” vysvětluje Barbora Richtrová z Asociace klinických logopedů ČR.

Cvičení výslovnosti, ať už jste kdekoli

Jeden z vůbec prvních projektů svého druhu v České republice, který ve svých videích nabízí rady, jak správně, ale zároveň zábavnou formou rozvíjet dětskou řeč, se jmenuje Hláskování s Lipánkem. Videa se zkušenou logopedkou jsou zdarma k dispozici na webu: www.hlaskovanislipankem.cz. „Projekt oslovuje a informuje rodiče, jak u dětí výslovnost jednotlivých hlásek přirozenou cestou podporovat. V naší době, kdy je běžné používat moderní technologie od počítačů přes tablety nebo telefony, se může zdát, že tyto vymoženosti dětem komunikaci s okolím nahradí nebo usnadní. To je ale omyl. Základem mezilidské komunikace je vždy mluvené slovo doprovázené naší mimikou, gesty, očním kontaktem a pohybem těla,” říká Mgr. Jitka Kalfuss, klinická logopedka a autorka scénářů videí.

Vládní novela zkomplikovala logopedům situaci

Vládní novela školského zákona zavedla dalšího logopeda – školního logopeda. To by podle Asociace logopedů nebyl problém, pokud by se jednalo o skutečně vzdělaného odborníka. Způsobuje to terminologický a kompetenční chaos, protože veřejnost nebude rozlišovat, že pedagogický pracovník samozřejmě neléčí, ale učí. Richtrová v tom vidím návrat do minulého století a samozřejmě mínus pro pacienta. „Bohužel po novelizaci se každý rád pojmenovává logoped, i když jím není: existují případy, kdy tak činí osoba s 3měsíčním kurzem. Neadekvátní péče může poškodit duševní zdraví. Je doloženo, že nepřiměřený tlak na řečové a jazykové funkce vyvolává obranné reakce jako je sociální úzkost, agresivita a v adolescenci se rozvíjí deprese, která pokračuje do dospělosti,” dodává.

 

Foto a text: se souhlasem Madeta

Tagy:
0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account