Když je první trojice čaker nevyvážená, ovládá nás konzumní styl života. Pozná se to velmi snadno, neboť zde se odráží pohled na soukromý i veřejný život, vztahy v rodině nebo s jinými lidmi, podmíněná láska, sex, úroveň myšlení, sobectví, hromadění majetku, a posilování ega. EGO se chytá každé myšlenky a posiluje pokřivený náhled na vnější svět. Už jsme si na něj tak zvykli, že ztotožnění s naší myslí je zcela normální a málokdo se pokouší své vlastní mysli nevěřit. Brát ji jen jako klam je pro mnohé z nás těžké. V důsledku silného ega máme pokřivené vztahy v rodině, v manželství, v práci, honíme se, abychom měli a nežijeme v přítomném okamžiku. Co lidé netuší je fakt, že pokud by vystoupali výše do úrovně srdce a zde se ukotvili, vymaní se z tohoto kolotoče, který je příliš omezený. Je nutné probudit srdeční čakru. 
Je to jedna z našich nejkrásnějších a nejbohatších čaker. Svými nevyčerpatelnými poklady a obšťastňujícími pocity vábí, abychom v ní prodleli. Je v srdeční krajině uprostřed hrudi, a proto se jí také říká srdeční centrum. Prvkem této čakry je vzduch, zde je ve všem rovnováha: v rozpínavosti vzduchu a v nepodmíněné podstatě lásky. Když je toto centrum nevyvážené, budeme dávat těm, kteří si to nezaslouží a dělit se s těmi, kteří to nechtějí. Člověk soustředěný do této čakry se bude zabývat rovnováhou a hledáním střední cesty nebo přirozeného rytmu. Takový člověk bude motivován láskou. Podobně jako srdeční čakra ani láska nemá hranice. Vyzařování srdečního centra sahá tak daleko, jak daleko sahají naše vztahy. Milujeme-li někoho vroucně, opravdově a nekonečně, řekneme „miluji tě z celého srdce“, nikoli „miluji tě z celého rozumu“. Opravdu milovat a vyjádřit svou lásku znamená otevřít srdeční čakru. Světlo lásky z ní bude samo zářit. Zde je sídlo našich vztahů a schopnosti odpouštět.
Tato čakra je náš vnitřní chrám, ve kterém přebývá náš „plamen života“. Sebe uskutečnění spočívá v tom, že člověk pozná své vědomí. Je to čisté, neměnné, neomezené vědomí. Věčné, nezrozené, nesmrtelné existuje ve všech živých bytostech. Tak jako je v semeni přítomna existence stromu, tak je v srdeční čakře přítomna esence celého vesmíru. Zde zní vibrace SÓ HAM. Mantra SÓ HAM v nás zazní s každým nádechem a výdechem, 21 000krát za čtyřiadvacet hodin. Proud vzduchu při nádechu vytváří zvuk SÓ, s výdechem se ozývá HAM. 
V srdeční čakře prožíváme na jedné straně obohacující a obšťastňující pocity, na druhé straně můžeme právě v této čakře velice snadno ztratit rovnováhu. Při nedokonale pročištěné mysli a zkaleném vědomí tu vznikají bludné myšlenky a pocity, fixní ideje a komplexy, které člověka narušují fyzicky i psychicky. V hlubinách srdce vystupuje totiž z podvědomí spousta nezpracovaných zkušeností, které můžeme doslova cítit, jak nás bolí srdce.  Duševní rány se hojí mnohem hůře než rány tělesné. Snadno se znovu otevírají a bolest vtahuje člověka do víru emocí. V takové situaci je nejlepší, uchýlíme-li se na chvíli z vnějšího světa do svého nitra. Zde nám poznání pomůže nasbírat sílu k znovunalezení rovnováhy.
Čím více se srdeční centrum otevírá, tím silněji pociťujeme duševní útrapy – můžeme si však být jisti, že se nakonec rozpustí v lásce a moudrosti. Pokud srdce uzavřeme z obavy před novými ranami, uzavřeme průchod citům, a tím ztrácíme příležitost je zpracovat. Proto je důležité umět odpustit a srdce znovu otevřít. Spolu se srdeční čakrou je potřeba rozvíjet i naši čakru třetího oka a mysl, která k analýze vynořivších se pocitů poskytne nástroje = intelekt a schopnost rozlišovat. Nehodnoťme však své pocity tvrdě, s výčitkami, nýbrž s laskavým pochopením a léčivým vhledem. V srdeční čakře se city rozprostírají do nekonečné šíře, v čakře třetího oka se naopak vzpínají k vyššímu vědomí.
V srdeční čakře prožíváme sice radost a blaženost, avšak chybí tu pravda a vědomí. Tušíme tu sice vnitřní pravdu a krásu, avšak nedovedeme si tento stav udržet natrvalo.
Velký problém, s nímž se setkáváme zejména v této čakře je připoutanost (konzumní styl života, potřeba vlastnit lidi, věci, hromadit). Cítíme se k někomu vázáni, i když nás často onen vztah neuspokojuje. Pocity sounáležitosti vyvěrají z přírody a přirozenosti a jsou důležité pro udržení sociálního řádu. Připoutanost je po egu druhou největší překážkou na duchovní cestě.
Jak poznat, jsou-li city výrazem připoutanosti, anebo opravdové lásky? Na to je jednoduchý test:

Láska přináší radost, nikoliv smutek.
Láska projevuje pochopení a nerozněcuje hádky.
Láska poskytuje péči a nepožaduje za to nic náhradou.
Láska dává svobodu a není v ní žárlivost.

Lpění je druh připoutanosti, stejně jako zášť a pomstychtivost. Tělo sice umírá, ale připoutanost nás provází po několik životů. Příčinou všech problémů je MAMATÁ = připoutanost k „to je moje“. Mamatá je mocná síla, která vhání člověka do chtění a očekávání. Připoutanost je příčinou mnoha nepříjemností. Připoutanost plodí nároky a očekávání a nesplněná očekávání plodí hněv. Odmítne-li nám někdo splnit nějaké přání, vezme-li nám někdo něco, na čem lpíme, máme zlost nebo cítíme bolest. Nejdůležitější pro zbavení se MAMATÁ je posilovat vnitřní odříkání. Odříci si, zříci se znamená zříci se na prvním místě zlozvyků, odstranit ze své duchovní cesty balvany ega, chamtivosti, agresivity, nevraživosti. A zaplaví-li nás nezvladatelné pocity, počkejme, až příliv opadne, a teprve pak jednejme. Příliš silné emoce rozjitří srdce a zatemní rozum. Nezřídka lidé v dobré víře, že jednají „z lásky“, způsobili ty nejstrašnější války. Všichni dobře víme, jakých krutostí se lidé dopouštěli a dosud dopouštějí „z lásky k Bohu“.
Nejdůležitější a nejkrásnější vlastnost srdečního centra je tzv. BHAKTI. Bhakti je láska a oddanost. Láska a oddanost se projevují porozuměním, soucitem a ochotou pomoci, schopností odpouštět. Kdyby všichni lidé uskutečnili tuto vlastnost, nebylo by více bojů a válek. V současné době jsme tomu bohužel na hony vzdáleni. Kéž bychom dovedli nastolit harmonii, lásku a ohleduplnost alespoň ve své rodině. První stupeň sebeuvědomění znamená uvědomit si vlastní já v každé živé bytosti. Kdo k tomuto uvědomění dospěl, cítí radost a bolest ostatních, jako by to byla radost nebo bolest jeho vlastní. Dávejte lásku, dávejte ochranu, dejte sami sebe, můžete-li tím někomu pomoci. Čím více dáváte, tím více se vám vrací. Nechte proudit energii. 
Život je jako voda v dlani, nezadržitelně protéká mezi prsty a za okamžik budeš mít ruce prázdné. S každou promarněnou vteřinou ztrácíme vzácnou perlu a přitom nevíme jak dlouhý je náhrdelník našeho života.
Když je srdeční čakra nevyvážená nebo zablokovaná, může se projevovat např. takto:

  Hořkost, zatrpklost
  Odcizení nebo připoutanost
  Smutek, osamění, deprese
  Pasivní agresivita (i např. okusování nehtů)
  Zpochybňování existence dobra, lásky
  Krutost, nedostatek soucitu
  Negativismus, fanatismus
  Souzení, moralizování, hodnocení
  Vyvolávání sporů, manipulace
  Astma
  Oběhový systém
  Srdeční choroby
  Infarkt
  Ruce, nehty– zlomeniny, klouby rukou
  Potřeba držet vše ve svých rukou
  Chtivost, posedlost, fanatismus, narcismus, egoismus

Endokrinní žláza spojená se srdcem je brzlík, který zahajuje práci obranných sil těla při nemoci nebo zranění.
Na srdeční čakru jsou napojeny orgány v oblasti hrudního koše, srdce, plíce a také paže, kůže.
Barva: zelená
Mantra: JAM, znamená dávat, uvolnit, dát svobodu.
Element: vzduch
Emočně: hořkost, zármutek, radost, láska
Mentálně: sebeláska
Esenciální olej: cypřiš, tea-tree, smil, zázvor, tymián, ylang-ylang, rozmarýn, růže
Kameny: růženín, turmalín, zelený jadeit, aventurín, zelený kalcit, smaragd
sloveso: MILUJI
Smysl: hmat
Zvíře: černá antilopa. Antilopa je rychlá, silná a zároveň půvabná a nesmírně vnímavá. Svými bystrými smysly větří nebezpečí dlouho dopředu. Je bdělá ve dne v noci. A tak bychom na své duchovní cestě měli být bdělí i my.
Od září 2018 se můžete zúčastnit mých jógových seminářů zaměřených na pročištění a harmonizaci čaker. Podrobné informace na www.kundalinijogaplzen.cz.
Těším se.
Vlaďka
 

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account