Vítejte v 5. lekci MINIKURZU ANGLIČTINY, určenému pro “věčné začátečníky”! Projděte si nejprve všechna slovíčka a zaměřte se na ta, která neznáte. Dole pod slovníčkem je odkaz na ZVUKOVÝ SLOVNÍK, kde si můžete všechna slova poslechnout.
 
SLOVNÍČEK – 5. LEKCE / 1. část:

   GET [get] – dostat
   get up [get ʌp] – vstávat (z postele) /doslova: dostat se nahoru/
   get dressed [get drest] – obléknout se
   sleep [sliːp] – spát
   think [θɪŋk] – myslet (si)
   think about [θɪŋk əˈbaʊt] – přemýšlet o /doslova: myslet o/
   teach [tiːtʃ] – učit (někoho), vyučovat (někoho)
   do homework [du:ˈhəʊmˌwɜːk] – dělat domácí úkol/úkoly
   watch [wɒtʃ] – pozorovat, sledovat
   watch TV [wɒtʃ ti:ˈvi:] – dívat se na televizi /doslova: sledovat TV/
   drive [draɪv] – jet (autem), řídit (auto)
   walk [wɔːk] – procházet se, jít (pěšky), kráčet
   go out [gəʊ aʊt] – jít ven, vyrazit si ven (na večeři, do kina, atd.)
   rain [reɪn] – pršet
   wait (for) [weɪt fɔ:r] – čekat (na)
   go back [gəʊ bæk] – vrátit se (k čemu)
   come back [kʌm bæk] – vrátit se (kam)
   SPEAK [spiːk] – mluvit, hovořit (formálně)
   speak (to) [spiːk tu:] – hovořit/mluvit (s) /s kým/
   She speaks to Jack. – Ona mluví s Jackem.
   speak (at) [spiːk æt] – hovořit/mluvit (v, na) /kde/
   He speaks at a meeting. – On mluví na poradě.
   speak (about) [spiːk əˈbaʊt] – hovořit/mluvit (o) /o kom, o čem/
   They speak about their families. – Oni mluví o svých rodinách.
   factory [ˈfæktərɪ] – továrna
   meeting [ˈmiːtɪŋ] – setkání, porada, mítink
   overtime [ˈəʊvəˌtaɪm] – přesčas               
   lesson [ˈlesən] – lekce
   newspaper [ˈnjuːzˌpeɪpə] – noviny
   word [wɜːd] – slovo
   chess [tʃes] – šachy
   hand [hænd] – ruka
   busy [ˈbɪzɪ] – zaneprázdněný, hodně zaměstnaný
   left [left] – levý; levá strana
   right [raɪt] – pravý; pravá strana
   London [ˈlʌndən] – Londýn
   Las Vegas [la:sˈve:gəs] – Las Vegas
   Nevada [nəˈva:də] – Nevada
   Bohemia [bəʊˈhiːmɪə] – Čechy
   Moravia [məˈreivjə] – Morava
 
ANGLICKÝ ZVUKOVÝ SLOVNÍK:
Kromě originálního výrazu v angličtině je ve slovníku uveden i přepis výslovnosti a český překlad. Ideálně byste měli umět (téměř) všechna slovíčka bez problémů nazpaměť.

POSTUP PŘI PRÁCI SE ZVUKOVÝM SLOVNÍKEM:

1/ Slovíčka si můžete buď hned přečíst – a okamžitě tak zjistit český význam.

2/ Můžete také zkusit něco jiného – zavřít oči, a vyzkoušet, zda jednak porozumíte mluvenému slovu, a zda budete vědět český význam.

3/ Můžete kombinovat oba výše zmíněné postupy a najít si svůj způsob, který vám bude vyhovovat.

 ANGLICKÝ ZVUKOVÝ SLOVNÍK – 5. lekce – 1. část – ZDE
 
Každý může obstojně zvládnout základy angličtiny – číst, psát a dorozumět se… Chce to překonat lenost a studovat pravidelně. Pokud vás angličtina alespoň trochu baví, máte vnitřní motivaci, píli a velkou trpělivost, můžete se tento jazyk naučit. 
 

Minikurz je zkrácenou verzí kurzu angličtiny online www.anglictinajasne.cz.

Máte možnost objednat si účast v celém kurzu anglictinajasne.cz s 50% slevou (na všechny cenové balíčky). V objednávce či emailu, který je uvedený na anglictinajasne.cz, napište “ZENYSRO50” – a obdržíte slevu 50% na jakýkoliv cenový balíček, který si vyberete. *wine*

Hodně štěstí při studiu! 😎

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account