123

SNĚNÍ BYLO ODPRADÁVNA POVAŽOVÁNO ZA NĚCO MAGICKÉHO. PODLE STAROVĚKÝCH VÝKLADŮ STOJÍ SNY NA POMEZÍ POZEMSKÉHO SVĚTA A SVĚTA BOHŮ. VĚŘILO SE TAKÉ V JEJICH PROROCKOU FUNKCI. K ČEMU VLASTNĚ SNY SLOUŽÍ A KOLIKRÁT ZA NOC SNÍME?
NEUROLOBIOLOGOVÉ DOPOSUD PŘIŠLI S DESÍTKAMI RŮZNÝCH TEORIÍ O FUNKCI A VÝZNAMU SNŮ. PODLE NĚKTERÝCH SOUVISÍ SNĚNÍ SE ZPRACOVÁNÍM INFORMACÍ DO DLOUHODOBÉ PAMĚT, PODLE JINÝCH POMÁHAJÍ SNY KE ZPRACOVÁNÍ SILNÝCH EMOCIÁLNÍCH PODNĚT. EXISTUJÍ VŠAK I VÝKLADY, PODLE KTERÝCH NEMÁ NEMÁ SNĚNÍ ŽÁDNOU PRAKTICKOU FUNKCI, PROTOŽE SE JEDNÁ O DŮSLEDEK NAHODILÝCH NERVOVÝCH VZRUCHŮ V AKTIVNÍ FÁZI MOZKU PŘI SPÁNKU. AŤ UŽ JSOU TEORIE VYSVĚTLUJÍCÍ FUNKCI SNŮ JAKÉKOLI, JISTÉ JE, ŽE LIDSKÝ SPÁNEK PROBÍHÁ V CYKLECH, VE KTERÝCH SE STŘÍDAJÍ FÁZE AKTIVITY MOZKU. KE SNĚNÍ DOCHÁZÍ PŘEDEVŠÍM V TAKZVANÉ REM FÁZI, VE KTERÉ DOCHÁZÍ KE ZVÝŠENÍ AKTIVITY NĚKTERÝCH ČÁSTÍ MOZKU NA PODOBNOU ÚROVEŇ JAKO PŘI BDĚLOSTI.
PODLE JEDNODUCHÉHO MŮŽEME ŘÍCI, ŽE SE NÁM ZDÁ PŘINEJMENŠÍM TOLIK SNŮ, KOLIKRÁT DOJDE K VYSTŘÍDÁNÍ REM FÁZE BĚHEM NAŠEHO SPÁNKU. K TOMU DOCHÁZÍ ČTYŘIKRÁT AŽ ŠESKRÁT ZA NOC. JEDNOTLIVÉ FÁZE TRVAJÍ PĚT AŽ TŘICET MINUT A CELKOVĚ PŘEDSTAVUJÍ ASI DVACET PROCENT CELKOVÉ DOBY SPÁNKU. SNĚNÍ VŠAK MŮŽE PROBÍHAT I V POSLEDNÍCH FÁZÍCH HLUBOKÉHO NEBOLI NON- REM SPÁNKU, TYTO SNY VŠAK MAJÍ ODLIŠNÝ CHARAKTER. 
  
  

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account