Na začátku března oznámil Anthony Fauci, šéf amerického Národního institutu pro alergie a nakažlivé nemoci, pravidla, kterých by se měli lidé držet při současné pandemii koronaviru. Vycházejí z výzkumu australského epidemiologa Craiga Daltona. Dalton společně se dvěma kolegy vydal seznam kroků, jichž by se lidé měli v době začínající pandemie držet. Jde asi o pět desítek věcí, které není těžké dodržovat a mohou výrazně zpomalit šíření epidemie populací. Rozdělil je do čtyř oblastí podle míst, kde by se lidé měli těchto zásad držet.

„Můžete se držet těchto kroků a tím snížit přenosnost i sílu nemoci. Čím dříve s těmi kroky začnete, tím lépe,“ okomentoval pravidla autor.
Jak se chovat v zaměstnání

  Žádné podávání rukou
  Zaveďte a dodržujte pravidla o kašlání a kýchání
  Videokonference jsou základní forma setkávání
  Odložte větší setkávání
  Vynucujte čištění rukou u vchodu
  Připomínejte pravidelnými e-maily zaměstnancům mytí rukou
  Neobědvejte v kantýně, ale u svého stolu
  Snažte se nedotýkat obličeje – zkuste to dělat formou hry
  Nemocní zůstanou doma a budou okamžitě izolováni
  Nutné schůze absolvujte venku na vzduchu, nikoliv v uzavřených místnostech
  Zaměstnanci s kontakty na nemocné by měli zůstat doma
  Dezinfekce povrchů, na něž se často sahá, by měla probíhat pravidelně a vždy po střídání zaměstnanců
  Pracujte z domova, je-li to alespoň trošku možné
  Častěji otevírejte okna
  Omezte práci s jídlem a jeho sdílení na pracovišti
  Zvažte pracovní cesty zaměstnanců
  Zvyšte úroveň hygieny a věnujte pozornost nemocem u zaměstnanců kantýn i jejich blízkých
  Analyzujte, kdy je najednou na jednom místě příliš mnoho osob, a zabraňte tomu přesunem akcí a změnami v plánovacích kalendářích

Opatření ve školách
Může se hodit i po jejich otevření, kdy stále bude existovat riziko nákazy, ale už bude probíhat výuka.

  Povinné čištění rukou u vchodu a dále v pravidelných intervalech
  Zabraňte aktivitám, které povedou k mísení žáků mezi třídami a ročníky
  Prosazujte pravidla dodržování etikety ohledně kašlání a kýchání
  Přísně dodržujte pravidlo, že do školy smí jen zcela zdraví lidé
  Snažte se nedotýkat obličeje 
  Dezinfikujte často používané povrchy, zejména při změnách uživatelů
  Zaveďte venkovní výuku
  Častěji otevírejte okna
  Zlepšete úroveň hygieny a vyhledávání nemocných mezi zaměstnanci, kteří připravují jídlo, i mezi jejich blízkými 
  Prověřte aktivity po vyučování, které vedou k mísení dětí z různých tříd a věkových skupin

Domácí pravidla
Pravidla platná pro všechny domácnosti:

  Častěji si myjte ruce
  Snažte se nedotýkat obličeje
  Dezinfikujte pravidelně často používané plochy
  Zvyšte ventilaci vzduchu v domě otevíráním oken nebo změnou nastavení klimatizace
  Prosazujte pravidla o kašlání a kýchání

Pravidla navíc pro domácnosti s nemocnými osobami:

  Je-li to možné, nemocní členové domácnosti by měli být ve vlastní místnosti
  Dveře do místnosti s nemocným by měly zůstávat zavřené
  Jak nemocný, tak člen domácnosti, který se o něj stará, by měli nosit roušky nebo jinou ochranu obličeje
  Zvažte další opatření pro osoby ve věku nad 65 let a další zranitelné členy domácnosti

Pravidla pro obchody/zábavu/dopravu

  Dezinfekce rukou u vchodu
  Snažte se platit kartou, ne hotovostí
  Pravidelně čistěte často používané povrchy
  Vyhněte se přeplněným prostorám lepším plánováním, on-line nákupy a omezením množství osob na jednom místě
  Zvyšte úroveň hygieny u osob zodpovědných za přípravu jídla a u jejich blízkých
  Řidiči veřejné dopravy a taxikáři by měli mít co nejčastěji otevřená okénka,aby zvýšili proudění vzduchu
  Často dotýkaná místa v dopravě by měla procházet pravidelnou očistou
  zdroj

  Více článků na mém blogu : https://www.zenysro.cz/marie-kostelecka
  krásný každý den
  Váš kouč Marie Kostelecká
  www.mariekostelecka.cz

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account