110

Přestože sníme barevně, vnímáme barvy ve snu jen tehdy, pokud jde o důležitou informaci pro naše vědomí.  Pokud vidíme ve snu něco barevně, je to většinou tak nápadné, že to ihned zaujme naši pozornost a my si to snadno zapamatujeme.
Barevnost se může projevit v různých odstínech a intenzitě. Obecně platí, že „ušpiněný“ odstín znamená jistou blokaci, poškození, případně nemoc, negaci, atd. Každou barvu je třeba „zkoumat“ zvlášť, přičemž je třeba vzít v potaz odstín a intenzitu. Také je třeba zauvažovat nad naším vlastním stanoviskem, jaké k dané barvě zaujímáme. Jiný význam bude barva mít, když ji nesnášíme, a o něco jiný význam, když ji v běžném životě preferujeme.
Jaký význam mají barvy ve snu?
Barvy ve snu představují naše emoce a pocity. Pokud ve snu vidíme něco barevně,  je to důležitá informace pro naše vědomí. Každá barva má svůj vlastní význam.
Obecně se dá říci, že barvy souvisejí s našimi psychickými prožitky, zřetelně vypovídají o tom, co se děje v našem nitru. Vypovídají o psychických vztazích, vazbách, různých úrovních podvědomí, atd. Jakákoliv barevnost se nám ukáže ve snu, má to vždy svůj konkrétní důvod.
Také je nutno vzít v úvahu, na jakém objektu se barva projeví – zda jde o barevný předmět, oblečení, barevnost v přírodě, atd. Potom je třeba propojit význam objektu s významem barvy.


Během výkladu snu se můžeme prvně ptát – „Proč právě tato věc má tuto barvu? Co mi tím sen chtěl naznačit?“ Poté se můžeme pustit do interpretace: tzn. „zkoumat“ význam daného objektu i barvy, a nakonec „smísit“ oba významy dohromady.
 

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account