163

Holičky, jedna ze zhruba dvacítky obcí, která zanikla v padesátých letech minulého století z důvodu vybudování Vojenského újezdu Ralsko, leží 3,5 km jihozápadně od Osečné v malém údolí. Název obce mohl být jak německého, tak českého původu. Německé slovo Holzung znamená “mícení lesa”, český výraz holina je popisem pro planinu po kácení lesa. Podle tradované legendy kdysi uhlíři v údolí vymýtili les, a vystavěli sruby.

Okolo r. 1550 náležely Holičky s Náhlovem k majetku statku Chrastná (Krassa), jehož majitelem byl Šalamoun Blekta z Utěchovic.

Obyvatelé se živili především zemědělstvím a v letních měsících někteří pracují na stavbách v okolních městech. Z obce pochází dnes nezvěstný depot mincí v nádobě datovaný do doby Václava II.

V roce 1921, při všeobecné sčítání lidu byly Holičky jen skupinou chalup, správně náležející k obci ‘ Černá Novina. Pošta a telegraf byly v Osečné. Železniční stanice v Mimoni. V roce 1931 zde bylo 35 domů se 143 obyvateli.

Do dnešních dnů se nedochovala žádná stavba. Patrné jsou jen základy těchto staveb, sklepy a skalní tesané prostory.

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account