Další lokalita, kterou jsme v sobotu v rámci geocachingu navštívili byla Oborská luka.

Jedná se o chráněné územi západo-jihozápadně od obce Jinolice v okrese Jičín. Většina rozlohy chráněného území se nalézá v katastru vesnice Březka, jedné z místních částí obce Libuň.

Důvodem ochrany jsou vlhké louky v západním až jihozápadním sousedství Oborského rybníka, výskyt chráněných druhů rostlin.

Chráněné území bezprostředně navazuje na rekreační oblast Jinolické rybníky. Předmětem ochrany jsou vlhké květnaté louky s chráněnými a ohroženými druhy rostlin.

Květena – Vlhké rašelinné louky v záplavovém území Oborského rybníka hostí řadu vzácných druhů rostlin. Zdejší společenstva řadíme ke svazu Caricion davallianae. Rostou zde např. ostřice Davallova (Carex davalliana), ostřice blešní (Carex pulicaris), skřípinka smáčknutá (Blysmus compressus), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), upolín nejvyšší (Trollius altissimus), hadí mord nízký (Scorzonera humilis), hladýš pruský (Laserpitium prutenicum), vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia) a vstavač obecný (Orchis morio) na jedné z posledních lokalit ve východních Čechách.

Zvířena – Žijí zde ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a užovka obojková (Natrix natrix). V keřích růží a hlohu hnízdí ťuhýk obecný (Lanius collurio), v rákosinách rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus), rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus), strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) a další ptáci. Hojní jsou zde bělásek řeřichový (Anthocharis cardamines) a chráněný otakárek fenyklový (Papilio machaon). Při inventarizačním výzkumu bylo nalezeno 172 druhů brouků.

Celková výměra přírodní památky je 11,8 ha. Přírodní památka Oborská luka byla vyhlášena 4. 1. 1999.

 

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account