Vyhlídka Petrova výšina

Přístup k vyhlídce

 Na vyhlídku můžete vystoupat po lesních cestičkách a kamenných schodech

kolem sošky kamzíka přímo z centra Karlových Varů od Vřídla.

Ale pro nás to bylo lepší z druhé strany od Diany.

Nebo ještě jeden přístup, kdy se ani na Dianu nemusí.

Snazší cestou bude nechat se vyvézt lanovou dráhou Diana 

od GH Pupp do mezistanice Jelení skok a kolem sanatoria

Myslivna dojít příjemnou pěšinou až k vyhlídce.

Historie objektu

Dne 11. listopadu 1712 vyjel na výšinu během své druhé návštěvy

v lázních v rámci sázky na neosedlaném koni ruský car Petr I.

Na vrchol kopce nevedla tehdy ještě žádná cesta a car musel údajně šplhat

od Vřídla skalnatým terénem, což byl obdivuhodný výkon.

Na důkaz svého úspěchu vyryl tehdy car do dřevěného kříže,

který zde stával, vlastní iniciály.

Někdy poté byl vrcholek skály, nazvaný Petrova výšina,

upraven ve vyhlídku a zpřístupněn lázeňským hostům a výletníkům.

V roce 1877 byla na skále pod vyhlídkou osazena busta Petra Velikého.

Roku 2011 prošel kamenný vyhlídkový ochoz celkovou rekonstrukcí.

Hudlenka

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account