Několikakilometrový úsek řeky Odry od hraničního přechodu ve Starém Bohumíně až po bohumínskou část Kopytov, k soutoku Odry s Olší, vyhlásil Moravskoslezský kraj za chráněné území. Oblast má rozlohu přes 126 hektarů a představuje ojedinělý přírodní fenomén, který už na evropských tocích téměř není. Přírodní památka Hraniční meandry Odry zahrnuje 7,5 kilometrů dlouhý úsek řeky Odry s pěti velkými zákruty, jehož středem probíhá česko-polská státní hranice.
Součástí meandrů jsou na pravém břehu přilehlé lužní porosty, louky, orná půda a také dvě vodní plochy – mrtvé rameno Odry u loděnice (1,5 ha) a jezero Malý Kališok (5 ha), které vzniklo po těžbě štěrkopísku. Území je z geologického hlediska tvořeno čtvrtohorními sedimenty, povodňovými hlínami, jíly a štěrky. Ve střední Evropě jsou podobné oblasti přirozeně meandrujících toků s průměrnými ročními průtoky nad 40 m3/s již vzácné. Na celém úseku podél toku Odry mezi Bohumínem a jeho místní částí Kopytov si řeka zachovala přirozenou dynamiku korytotvorných procesů. Projevuje se tvorbou mnoha štěrkových náplavů a lavic, odstavených částí meandrů, z nichž pak vznikají slepá ramena a tůně. Řeka tedy svým způsobem stále mírně mění státní hranici.

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account