Přírodní památku Mašovický lom najdeme na jižní Moravě v blízkosti Znojma. Byla vyhlášena v roce 2005 a rozkládá se na ploše 9,4 ha. Jedná se o bývalý kamenolom, ve kterém byla v roce 1999 ukončena těžba. Lokalita v těsném sousedství Národního parku Podyjí se jevila jako perspektivní pro rozšíření cenných rostlinných a živočišných druhů. 

Úspěšnou a citlivou rekultivací vznikly příznivé podmínky pro výskyt a rozšíření cenných rostlinných a živočišných druhů, především pak čolka dravého. Lom v Mašovicích představuje v současnosti jednu z nejvýznamnějších lokalit tohoto druhu v České republice a byl registrován jako Evropsky významná lokalita národního seznamu Natura 2000, s čolkem dravým jako předmětem ochrany.

V lomu a jeho okolí můžeme narazit i na další vzácné a ohrožené živočichy vázané na biotop mokřadu a přechodně podmáčených a narušovaných ploch. Žije zde také čolek obecný, skokan štíhlý, ještěrka obecná, blatnice skvrnitá  nebo kuňka ohnivá. Překvapivým zjištěním bylo prokázání výskytu kriticky ohrožené ještěrky zelené. V průzračné vodě lomu je možné narazit také na raka říčního.

Případně i na potápeče, kteří si kamenolom také oblíbili.

Z rostlin je potěšující výskyt tučnolístku krátkolistého, vzácného efemerního mechu, který osidluje extrémní stanoviště, jaké představuje obnažená kaolínová stěna ve východní části přírodní památky.

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account