Dlouhá stoka je významná technická památka, protínající velkou část Slavkovského lesa. Rozsáhlé vodního dílo, budované v souvislosti s rozvíjející se důlní činností, nemělo v Evropě 16. století obdoby.
Hlavními důvody pro zhotovení rozsáhlého vodního díla byla rozvíjející se důlní činnost, která spotřebovávala stále více vody pro pohon strojů a také dřeva, jehož zásoby kolem dolů byly téměř vyčerpány. Bylo proto třeba dopravit vodu a dřevo do báňských provozů v okolí Horního Slavkova a Krásna, ze vzdálených kynžvartských lesů. Jan Pluh, bohatý feudální pán na Bečově a Slavkově hledal způsob, jak zásobování hornických měst zajistit. Obrátil se na jistého přistěhovalce Rössmeissela s tím, aby vyzkoušel, zda by bylo možné zásobovat města vodou z Kladského rybníka. Po měsících vyměřování navrhl Rössmeissl trasu (kopírující již starší vodní dílo), po které by mohla být vedena voda z rašelinišť až do Slavkovského potoka. Plných šest let se budoval vodní kanál‚ až byl roku 1536 dokončen.

Délka kanálu činí 24,2 km a šíře dosahuje dvou i více metrů. Postupem času na stoce přibylo 13 stavidel a 35 mostů. Místo rozemílání rudy v moždířích nebo v ručních mlýnech se rozběhly rudné mlýny a pucherny na vodní pohon, takže lidská energie byla znásobena vodní energií a hornictví se mohlo rozvíjet v širším měřítku. Nejen horníci využívaly nové stoky – od roku 1547 se začalo plavit dřevo. Dlouhá stoka sice zaváděla do slavkovského údolí mnohem více vody, ale nadále s ní bylo nutné šetřit. Za tím účelem byly vydány směrnice stanovující podmínky pro rozvod vody řízený hlavním stavidlem nad Krásnem v Dílcích. U stavidla stál domek vrchního dozorce, jehož povinností bylo podle nařízeného schématu střídavě vpouštět vodu buď do Krásna a Horního Slavkova na rudné mlýny a vodní kola čerpadel nebo do hutí v Seifertsgrünu. Po třicetileté válce těžba cínu na Slavkovsku postupně upadala. Období meziválečné, ale hlavně poválečné bylo pro Dlouhou stoku takřka smrtelné. Koryto bylo nejprve zúženo částečným zásypem a když v oblasti začaly těžit Jáchymovské doly, došlo k narušení a částečnému zničení drobných vodních děl. Na devastaci díla se podílely také Státní statky, které koryto překládaly k napájení dobytka a na některých místech ho dokonce zaoraly.

Dnes však díky úsilí místních občanů, rodáků a Nadace Georgia Agricoly, region Slavkovský les, je celá trasa funkční a průtočná. V září 2003 zapsalo ministerstvo kultury Dlouhou stoku do seznamu kulturních památek.Procházku po několika úsecích této jedinečné technické památky můžete začít na Kladské nedaleko Mariánských Lázníí. Kolem rybníka tu vede přibližně kilometr dlouhá naučná stezka a jedna z informačních tabulí vám stručně připomene historii a některé technické parametry Dlouhé stoky. Ta vytéká z Kladského rybníka pár kroků odtud a rašelinou charakteristicky červenohnědě zbarvenou vodu dovede krásnou krajinou až do Horního Slavkova.

Tagy:
0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account