Po roce opět zveme všechny Kosy, Pěnkavy, Hýly, Dudky, Ptáčky a další nositele ptačích příjmení do ostravské zoologické zahrady. V sobotu 4. dubna se zde uskuteční tradiční oslavy svátku všech opeřenců. Tento den budou mít lidé s ptačím příjmením zvýhodněné vstupné do zoo a pro všechny návštěvníky bude připraven doprovodný ptačí program. Od roku 1992 vyhlašuje Česká společnost ornitologická (ČSO) informační kampaň nazvanou „Pták roku“. Jejím cílem je zvýšit povědomí široké veřejnosti o ptactvu žijícím zejména v blízkosti lidských sídel, a tím zvýšit zájem o tuto skupinu zvířat.
Ptákem roku 2019 byla vyhlášena hrdlička divoká, která je na rozdíl od hrdličky zahradní přísně tažná. Ze svých zimovišť v Africe se vrací v dubnu. Vhodným prostředím pro ni je pestrá krajina s hustými porosty křovin. V krajině s velkými lány bez luk, remízů a keřů nenajde dostatek míst k hnízdění. Kvůli používání herbicidů nemá ani dostatek vhodné potravy v podobě semen. Zásadní pro přežití hrdličky je i zásoba vody, přičemž ta ubývá vysycháním krajiny a také odvodňováním polních mokřadů. Hrdličce, ale samozřejmě i dalším ptačím druhům a také hmyzu může pomoci zlepšení stavu zemědělské krajiny. V této souvislosti sepsala Česká společnost ornitologická a Českomoravská myslivecká jednota petici Vraťme život do krajiny.

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account