Chřibská je město v okrese Děčín, v Lužických horách, ve Šluknovském výběžku, na okraji Národního parku České Švýcarsko. Žije zde přibližně 1 300 obyvatel. Město tvoří části Dolní Chřibská, Chřibská, Horní Chřibská a Krásné Pole, které na sebe bezprostředně navazují.

O založení Chřibské se nedochovaly žádné zprávy, ale nejspíše vznikla při kolonizaci pohraničního hvozdu ve 13. nebo 14. století. Zpočátku byla zřejmě osídlena jen dolní část vesnice přibližně k dnešnímu kostelu a teprve s rozvojem řemeslné výroby od 2. poloviny 14. století začala kolem potoka vznikat domkářská stavení nejen uvnitř vesnice, ale také v horní části údolí nad kostelem.

Hlavní dominantou Chřibské je kostel sv. Jiří, stojící na svahu nad náměstím. Původní dřevěný kostelík, pocházející snad z počátku 15. století, byl roku 1596 přestavěn na kamenný, roku 1670 byl znovu upraven a nynější novogotickou podobu získal v roce 1901.

Trojlodní stavba s trojboce ukončeným presbytářem má uvnitř vestavěnou třístrannou kruchtu a její klenbu zdobí malované výjevy ze života sv. Jiří, pocházející z 1. poloviny 19. století. Hlavní oltář a boční oltáře Panny Marie a sv. Antonína Paduánského jsou novodobé, barokní kazatelna s malovanými postavami Krista, sv. Jiří a apoštolů pochází z doby kolem roku 1670.

V presbytáři jsou barokní sochy sv. Petra, sv. Pavla, sv. Jiljí a sv. Biskupa z 18. století, další sochy v kostelní lodi jsou rokokové. Do stěn presbytáře jsou vsazené kamenné náhrobky z konce 16. a ze 17. století. Na západní straně kostela stojí třípatrová hranolová věž, která byla v roce 1649 zvýšena a znovu upravena v 19. století. Ve zvonici, kryté cibulovou bání, jsou zavěšené dva zvony, odlité v letech 1460 a 1598. Mladší zvon od pražského zvonaře Brikcieho z Cinperku má české nápisy a zdobí jej relief Ukřižování s Janem a Marií. V letech 1999-2002 prošel kostel rozsáhlou opravou.

Vedle kostela stojí barokní polozděná budova bývalé fary, na jejímž kamenném vstupním portálu je rodový znak Kinských s letopočtem 1726.

V 19. století byste našli v Chřibské i lázně zvané Malý Semerink. Dařilo se také domácímu tkalcovství. V Krásném Poli se vyráběla káva. V blízkosti městečka je přehrada, která byla vystavena v letech 1912 – 1914. Koupání v ní však není možné, protože slouží jako zásobárna vody.

Více zde: https://www.region-ceskesvycarsko.cz/obce/chribska/

Specifický kolorit rázovitého městečka dotváří lidová architektura a domy s podstávkou s romantickými štíty vykrývanými typickou břidlicí. K zajímavým technickým památkám patří mlýn na koření. Město leží na staré obchodní cestě z Lužice do Čech. V Horní Chřibské najdete proslulou sklárnu. Sklářství má totiž v kraji dlouhou a slavnou historii. Je to nejstarší sklárna v Čechách, která nepřetržitě pracuje již od roku 1414.

Více zde: https://www.region-ceskesvycarsko.cz/obce/chribska/

 

Chřibská – České Švýcarsko, Lužické hory

Městečko Chřibská naleznete nedaleko Krasné Lípy na hranicích NP České Švýcarsko a Lužických hor. Chřibská je také typická pro velké množství hrázděných domů.
Chřibská
  22   0  Google +0  0  0

O městečku
Název Chřibská vznikl pravděpodobně od starého českého slova chrb – chřib – pahorek a slova chřibský – kopcovitý. Právě taková je krajina v okolí Chřibské. Názvu nedal vzniknout nikdo jiný, než obrozenecký historik Palacký. Městečko dělí potok Chřibská Kamenice, který protéká přímo náměstím. Na náměstí najdete zachovalou novogotickou radnici z roku 1866, faktorské domy, kašnu z 19. století a renesančně přestavěný kostel sv. Jiří.

Specifický kolorit rázovitého městečka dotváří lidová architektura a domy s podstávkou s romantickými štíty vykrývanými typickou břidlicí. K zajímavým technickým památkám patří mlýn na koření. Město leží na staré obchodní cestě z Lužice do Čech. V Horní Chřibské najdete proslulou sklárnu. Sklářství má totiž v kraji dlouhou a slavnou historii. Je to nejstarší sklárna v Čechách, která nepřetržitě pracuje již od roku 1414.

Více zde: https://www.region-ceskesvycarsko.cz/obce/chribska/

 

Chřibská – České Švýcarsko, Lužické hory

Městečko Chřibská naleznete nedaleko Krasné Lípy na hranicích NP České Švýcarsko a Lužických hor. Chřibská je také typická pro velké množství hrázděných domů.
Chřibská
  22   0  Google +0  0  0

O městečku
Název Chřibská vznikl pravděpodobně od starého českého slova chrb – chřib – pahorek a slova chřibský – kopcovitý. Právě taková je krajina v okolí Chřibské. Názvu nedal vzniknout nikdo jiný, než obrozenecký historik Palacký. Městečko dělí potok Chřibská Kamenice, který protéká přímo náměstím. Na náměstí najdete zachovalou novogotickou radnici z roku 1866, faktorské domy, kašnu z 19. století a renesančně přestavěný kostel sv. Jiří.

Specifický kolorit rázovitého městečka dotváří lidová architektura a domy s podstávkou s romantickými štíty vykrývanými typickou břidlicí. K zajímavým technickým památkám patří mlýn na koření. Město leží na staré obchodní cestě z Lužice do Čech. V Horní Chřibské najdete proslulou sklárnu. Sklářství má totiž v kraji dlouhou a slavnou historii. Je to nejstarší sklárna v Čechách, která nepřetržitě pracuje již od roku 1414.

Více zde: https://www.region-ceskesvycarsko.cz/obce/chribska/

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account