Přírodní památka Quarré

Pod tímto poměrně neobvyklým a neznámým názvem se nachází jedna z nejnovějších přírodních památek v Libereckém kraji.

Quarré je přírodní památka ev. č. 12767 poblíž obce Bílý Potok v okrese Liberec. Oblast spravuje AOPK ČR Správa CHKO Jizerské hory. Chráněné území bylo zřízeno k 1. lednu 2008. Nachází se na temeni Plochého vrchu (též Plochý, 939 m).

Důvodem ochrany je vrchoviště náhorního typu s charakteristickou květenou a výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin. Unikátnost přírodní památky Quarré spočívá v tom, že vrchoviště je – na rozdíl od ostatních jizerskohorských vrchovišť, jež se nacházejí v pánvích nebo na bázích svahů – syceno pouze dešťovými, resp. sněhovými srážkami. Po rozsáhlé těžbě dřeva ve druhé půli 20. století je vrchovištní louka obklopena převážně mladým, řídkým lesem, jehož složení zčásti tvoří i nepůvodní smrk pichlavý. Právě neexistence souvislého a dospělého lesního porostu v okolí vrchoviště je jedním z negativních činitelů, které ovlivňují vývoj území.

Přírodní památka Quarré byla původně chráněna oplocením, dnes již neexistujícím. Území leží zcela mimo cesty a zvláště ve vlhčích dnech a obdobích je nesnadno přístupné.

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account